Bolagsstyrelse

Energikontor Sydost AB leds av en bolagsstyrelse och en föreningsstyrelse med bred politisk förankring i regionen.


Bakre raden fr v, Peter Wretlund, Peter Löfström, Bengt-Göran Birgersson. Främre raden fr v, Per-Pla Mattson, Christel  Liljegren, vd, Ewa Engdahl.

 

Ledamöter

Ewa Engdahl, (c) Kalmar län, ordförande.  Mob: +46 (0)70 65 87 323

Per-Ola Mattson, (s) Blekinge län, vice ordförande

Peter Löfström, (m) Kronobergs län

Bengt-Göran Birgersson (c), Kronobergs län

Peter Wretlund, (s) Kalmar län


Auktoriserad revisor
Patrik Hansén, Deloitte, Växjö
Revisorssuppleant Håkan Davidsson, Deloitte, Växjö

Föreningsstyrelse

Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, vars medlemmar består av kommuner, regionförbund/regioner och landsting i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.  
Se lista med alla medlemsorganisationer.

Ledamöter

Robert Olesen (s), ordf, 1:e vice ordf, Region Kronoberg
Peter Wretlund (s), v ordf, kommunstyrelsens ordf Oskarshamns kommun
Leif Larsson (c), ledamot i Regionförbundet i Kalmar län 
Kjell-Åke Karlsson (s), ledamot regionstyrelsen, Region Blekinge
Karin Brunsberg (m),  v ordf i Kultur- och fritidsnämnden, Region Blekinge

Gunnar Nordmark (L), ledamot regionala utvecklingsnämnden Region Kronoberg
Johnny Werlöv (v), Region Kronoberg, kommunrevisionen

Suppleanter
Sten-Olof Johansson (m), 1 v ordf kommunstyrelsen Emmaboda kommun
Akko Karlsson (mp), v ordf  Regionförbundet i Kalmar län
Björn Gustavsson (mp) , ersättare i Trafiknämnden, Region Blekinge
Lennart Nilsson (m) ers. trafiknämnden Region Blekinge
Monica Widnemark (s), ledamot kommunfullmäktige Lessebo kommun
Mikael Svensson (mp), styrelseledamot VEAB

Valberedning
Suzanne Frank (m) Region Kronoberg (sammankallande)
Christina Davidsson (c) ledamot Nybro kommun
Gertrud Ivarsson(c), 2 v ordf kommunstyrelsen Karlshamns kommun


Bolagsordning för Energikontor Sydost AB

Stadgar Föreningen Energikontor Sydost