Bolags- och föreningsstyrelse

Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, vars medlemmar består av alla kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.  
Se lista med alla medlemsorganisationer. Energikontor Sydost leds av en bolagsstyrelse och en föreningsstyrelse (samma personer i båda styrelserna) med bred politisk förankring i regionen.


Fr v. Christel Liljegren vd, Lars Karlsson, Jimmy Loord, Teo Zickbauer, Robert Olesen, Catharina Winberg ordf., Staffan Larsson. Peter Wretlund vice ordf, saknas på bilden.

Ordförande
Catharina Winberg (m) Växjö

 

Vice ordförande
Peter Wretlund (s) Region Kalmar
 

Ledamöter

Jimmy Loord (kd), Nybro
Lars Karlsson (c), Region Blekinge
Robert Olesen (s), Alvesta
Staffan Larsson (c), Borgholm 
Teo Zickbauer (s), Ronneby

 

Ersättare (endast till föreningsstyrelsen)
Charlott Lorentzen (mp) Karlshamn
Gustav Nilsson (m) Karlskrona 
Stihna Johansson Evertsson (c) Högsby 
Johanna Wyckman (l) Oskarshamn 
Magnus Carlberg (s) Tingsryd 
Maria Grans (l) Ljungby

Auktoriserad revisor
Patrik Hansén, Access Revision AB
Revisorssuppleant, Karolina Ganholt, Access Revision AB

 

Valberedning

Ingegerd Petersson (c ), Region Kalmar - sammankallande
Robert Gustbée, Region Kronoberg
Ingrid Hermansson, Region Blekinge

 


Bolagsordning för Energikontor Sydost AB

Stadgar Föreningen Energikontor Sydost