Bolagsstyrelse

Energikontor Sydost AB leds av en bolagsstyrelse och en föreningsstyrelse med bred politisk förankring i regionen.
 

Ledamöter

Ewa Engdahl, ordförande.  Mob: +46 (0)70 65 87 323

Per-Ola Mattsson, vice ordförande

Sven-Åke Berggren, Scandinavian Supply Chain 
Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordf i Oskarshamns kommun
Peter Löfström, Belaxa AB

Auktoriserad revisor
Patrik Hansén, Deloitte, Växjö
Revisorssuppleant Håkan Davidsson, Deloitte, Växjö
 

Föreningsstyrelse

Energikontor Sydost AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, vars medlemmar består av kommuner, regionförbund/regioner och landsting i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.  
Se lista med alla medlemsorganisationer.

Ledamöter

Robert Olesen (s), ordf, 1:e vice ordf, Region Kronoberg
Peter Wretlund (s), v ordf, kommunstyrelsens ordf Oskarshamns kommun
Leif Larsson (c), ordförande i kommunfullmäktige i Vimmerby kommun
Kjell-Åke Karlsson (s), ledamot regionstyrelsen, Region Blekinge
Karin Brunsberg (m),  v ordf i Kultur- och fritidsnämnden, Region Blekinge

Gunnar Nordmark (fp), ledamot regionala utvecklingsnämnden Region Kronoberg
Johnny Werlöv (v), Växjö kommun, kommunrevisionen

Suppleanter
Sten-Olof Johansson (m), 1 v ordf kommunstyrelsen Emmaboda kommun
Akko Karlsson (mp), v ordf  Regionförbundet Kalmar län
Björn Gustavsson (mp) , ersättare i Trafiknämnden, Region Blekinge
Lennart Nilsson (m) ers. trafiknämnden Region Blekinge
Bengt-Göran Birgersson (c), ers regionfullmäktige Region Kronoberg
Monica Widnemark (s), ledamot kommunfullmäktige Lessebo kommun
Mikael Svensson (mp), styrelseledamot VEAB

Valberedning
Olof Björkmarker (s) Region Kronoberg (sammankallande)
Christina Davidsson (c) ledamot Nybro kommun
Gertrud Ivarsson(c), 2 v ordf kommunstyrelsen Karlshamns kommun


Bolagsordning för Energikontor Sydost AB

Stadgar Föreningen Energikontor Sydost