Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby

  

Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby drivs av Ronneby Miljö & Teknik AB. De har installerat en ORC-anläggning, en teknik för småskalig kraftvärmeproduktion. Genom möjligheten att producera förnybar el på det befintliga fjärrvärmeverket, blir anläggningen mindre beroende av extern el. Utvecklingen ligger helt i linje med företagets strategiplan.​

 

Organisk Rankinecykel

Under våren 2017 har en ORC-anläggningen (organisk Rankinecykel) anslutits till den befintliga fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby. Den organiska Rankinecykeln består av en mindre turbin för elproduktion på 45 kW, vilken beräknas producera omkring 350 MWh förnybar el per år.

 

Tekniken

ORC-tekniken bygger på en sluten turbinkrets som drivs av ett organiskt arbetsmedium
med en kokpunkt lägre än vatten. Anläggningen genererar el genom att nyttja den varma sidan på pannkretsen och den kalla sidan på fjärrvärmenätet. Via kretsens förångningsmedium (med låg kokpunkt) kan ORC-anläggningen alstra el vid en lägre temperatur än vanliga kraftvärmeverk. Detta gör tekniken väl lämpad för produktion av grön el från biomassa på mindre fjärrvärme- eller närvärmeanläggningar. 

Schematisk skiss för ORC vid panncentralen i Bräkne-Hoby.

 

Ladda ner faktabladet

 

Anläggningsdata
EFFEKT
45 kW el
DRIFTSTIMMAR/ÅR
5300 h
ELPRODUKTION
Circa 350 MWh
INVESTERINGSKOSTNAD
Circa 1,3 miljoner kronor
BERÄKNAD ÅTERBETALNINGSTID
Circa 5-6 år
RÅVARA
Flis, grot, bark etc.
FUKTHALT RÅVARA
35-50 %
MODELL
Againity AT50
DIMENSIONER
2,5 x 1,14 x 2 meter
 

Nyheter om ORC:n i Bräkne-Hoby

ORCn igång i Bräkne-Hoby

2017-04-10

Nu är ORC:n på plats och har körts igång i Bräkne-Hoby. I fredags genomfördes det första studiebesöket – hör gärna av dig till Karoline Alvånger om du också är nyfiken att komma och titta på denna smarta lösning för samtidig produktion av både el och värme! Läs mer


ORC på väg till Bräkne-Hoby

2017-02-10

Nu är allt förberett för installationen av den organiska Rankinecykeln (ORC) på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. Läs mer här


ORC-anläggningen på gång i Bräkne-Hoby

2016-09-14

Den 12 september undertecknades ett leveransavtal mellan Ronneby Miljöteknik Energi AB och Againity AB gällande leverans av en ORC-anläggning till Bräkne-Hoby i Blekinge. Läs mer här

Foto: Anders Adolfsson, Energikontor Sydost.

Satsning på ORC i BräkneHoby

2016-06-29

Läs mer om den nya tekniken här


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019.
Med stöd från EU-programmet Life+ och Energimyndigheten.
Energimyndigheten

Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP