Solenergi fornybar-energi Solenergi Solenergi

Solenergi

Genom att öka användningen av solenergi minskar utsläppen av koldioxid och därmed också vår miljöpåverkan. Därför tycker vi på Energikontor Sydost att det är en självklarhet att jobba med solenergi!

+ Klimatmål och fakta om solenergi

Mål för en hållbar värld har satts upp både internationellt och av Sveriges riksdag. Ett av målen är att övergå till förnybara energikällor. Solenergi är en klimatsmart, effektiv och välbeprövad förnybar källa, som dessutom är helt gratis. 

 

Allt fler människor väljer att installera solceller och solfångare. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet.  

Genom att öka användningen av solenergi minskar utsläppen av koldioxid och därmed också vår miljöpåverkan. Därför tycker vi på Energikontor Sydost att det är en självklarhet att jobba med solenergi! Läs mer om solvärme och solel

 

Fakta om solenergi

Solstrålningen ger upp till 1000 W effekt per kvm och innehåller drygt 1 000 kWh  energi per kvm och år i Sverige.

 

Solfångare genererar momentant upp till 700 W värme­effekt per kvm och från 200 till 700 kWh värme per kvm och år och beroende på typ av system.

 

Solceller genererar upp till 150 W eleffekt per kvm och från 50 till 150 kWh elenergi per kvm och år beroende på typ av system. 


W=Watt

kWh= kilowatt-timmar

kvm=kvadratmeter

 

+ Senaste nytt på solfronten

2018-08-02

Fritt fram att montera solceller från 1 augusti 2018

2018 spås bli ett nytt rekordår för nyinstallerade solceller i Sverige. Från och med 1 augusti  behöver man inte längre ansöka om bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare på sitt hustak, förutsatt att panelerna följer byggnadens form. 

 

Den årliga marknaden för solcellspaneler i Sverige har ökat mellan 50 - 80 % de senaste 5 åren, enligt Ekonomieko från 2 augusti.  Johan Lindahl,  talesperson för Svensk Solenergi, säger i radioinslaget att 2018 kommer bli ett rekordår för nyinstallerade solcellsanläggningar. Babak Tighnavard, vd för solcellsföretaget Otovo, säger i samma inslag att detta dels beror på ett ökat intresse för solenergi och dels för att sommarens varma och torra väder har drivit upp elpriserna och gynnat de som redan har installerade solceller.

 

Intresset för solenergi förväntas också öka på grund av regeringens beslut om att slopa bygglovet för solcellsinstallationer. Från och med 1 augusti 2018 behöver man inte längre ansöka om bygglov för att få installera solceller och solfångare på byggnader inom detaljplanerat område, förutsatt att panelerna följer byggnadens form, skriver sabo.se

Undantag gäller för byggnader som anses  särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel, samt byggnader inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret. 

 

Enligt Babak Tighnavard i Ekonomieko från 2 augusti, har Sverige stor potential att öka sin andel solenergi, då solenergi fortfarande endast utgör mindre än 1 procent av Sveriges totala energimix, om man jämför med länder som till exempel Tyskland som har 8 procent. 


2018-05-02

Solenergiutbildning i Karlshamn

   

Ett trettiotal personer deltog på Energikontor Sydosts solenergidag på Netport Science Park i Karlshamn, som fokuserade på områden som solceller i bebyggelse, teknik och trender, risk och säkerhetsfrågor samt batterier och energilagring. Se presentationer från dagen


2018-04-25

Stort intresse för gemensamt ägda solceller

23 april arrangerade Energikontor Sydost ett informationsmöte om solceller som gemensamt ägda anläggningar, specifikt riktat till bostadsrättsföreningar. Flertalet intresserade aktörer samlades på Myresjöhus Arena i Växjö för att få lära sig mer om ämnet. Anders Lundgren berättade om bostadsrättsföreningen Lyckansbergs 1,5 år långa resa för att installera en gemensamt ägd solcellspark, något som realiserades för några veckor sedan.  Läs mer om deras solcellsinstallation på svt.se  

 

Energikontor Sydost planerar att hålla sådana här informationsmöten i sydostregionen, 

en gång i kvartalet. Mötena arrangeras inom ramen för satsningen Co2mmunity, vars

syfte är att underlätta för människor och företag som vill samarbeta för att bygga gemensamt ägda anläggningar som producerar förnybar energi, exempelvis solceller

eller vindkraft.  

 

Se presentationer från mötet. 

 

 


2018-01-31

Solcellsworkshop för småhustillverkare

31 januari bjöd Energikontor Sydost in till en workshop i Karlskrona för att samtala kring hur småhustillverkare kan göra de lättare för fler att installera solceller och bidra till ökad andel förnybar el. Läs vår artikel

 


2017-10-11

Solenergi och planarbete - heldag i Sölvesborg

10 oktober bjöd Energikontoret, Länsstyrelsen i Blekinge och Sölvesborgs kommun in över 60 fastighetsägare, arkitekter och planerare till en heldag med fokus på solenergi i byggnader, bland annat med föreläsning av Michiel van Noord, civilingenjör på konsultföretaget Esam.

 

Lyssna på P4 Blekinges radioinslag från Furulundsskolan i Sölvesborg. (Start 2.38.50 - 2.42.24 och 2.45.24 - 2.51.06. ) 

 

Läs artikel i Sydöstran 171009

 

Se presentationer här

 

Se vår artikel här. 
 


2017-08-03

Ny film om solkartan

 

Se den nya filmen om solkartan över Blekinge!

 

Solkartan där du som bor i Blekinge kan stämma av hur just ditt hustak lämpar sig för solceller hittar du på Länsstyrelsens hemsida

 

Läs mer om Sol i Fys


2017-03-16

Markant ökning av solceller i Blekinge

 

Inom projekt Sol i Syd tar Energikontor Sydost årligen  fram statistik över antalet solcellsanläggningar som finns i Blekinge.

Vid slutet av 2016 fanns 212 solcellsanläggningar i Blekinge med en sammanlagd effekt på 3,3 MW (3 300 kilowatt) vilket är en ökning med 74 procent jämför med året innan. Läs mer


 

2016-11-17

Stöd för hemmabatterier

Regeringen har beslutat att införa ett investeringsstöd för privatpersoner med egen förnyelsebar elproduktion som vill investera i energilagring för att öka sin självkonsumtionsgrad. Sök stöd hos energimyndigheten.

Läs mer här.


 

016-09-16

Solcellsinstallation i Rödeby invigd

Tisdag 13 september invigdes en av landets största solcellsanläggningar i Bostorp, ett samarbete mellan Rödeby Elverk och Solect Power AB. Läs artikeln här


2016-09-02

Rödeby Elverk och Solect Power AB inviger satsning på närproducerad solenergi

Lilla Rödeby Elverk gör en stor satsning på solceller tillsammans med solcellsinstallatörerna Solect Power AB. Läs artikeln här


2016-08-29

Intresset för solceller växer i Blekinge

 

Allt fler Blekingebor väljer att satsa på solel. Det finns i dag 136 solcellsanläggningar i länet och ansökningarna om bidrag för installation ökar hela tiden. Läs SVTs artikel  här.  


2016-08-25

Statistik för 2015

Inom projekt Sol i Syd har Energikontor Sydost tagit fram statistik över antal solcellsanläggningar som finns i Blekinge.

Sammanfattningsvis producerade 136 stycken anläggningar nästan 2 GWh (gigawatttimmar) solcellsel under 2015: LÄNK


2016-08-15

Statistik för 2015

Rapporten "National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2015" finns nu klar att ladda ner. Här finns information om antal solceller, priser mm för installationer gjorda i Sverige. Rapporten har tagits fram av Johan Lindahl på Uppdrag av Energimyndigheten.

Rapporten: LÄNK


2016-04-12

Solkusten i Blekinge på Solforum

Genom det nystartade projektet Sol i syd har Energikontor Sydost tillsammans med Länsstyrelsen i Blekinge fått chansen att arbeta för ökad produktion av solenergi i Blekinge. Den 7 april ställde Energikontor Sydost och Region Blekinge, som stöttar projektet, ut Sol i syds nya rollup på Solforum i Stockholm, där Energimyndigheten bland annat presenterade sitt förslag till solelsstrategi.

För program och presentationer från Solforum, klicka här

För mer information om solelsstrategin, gå in på regeringens hemsida

+ Mer bra material om solenergi

För dig som vill hålla koll på solenergi

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA