Om Energikontor Sydost AB

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regionförbund i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

 

Vår roll är att vara en flexibel plattform för hållbar energi i hela sydostregionen som föreslår finansiering och stärker kontakterna mellan universitet, näringsliv och kommun inom förnybar energi och energieffektivt byggande. Vår organisation kompletterar ägarnas interna kompetens med experter inom energieffektivisering, hållbara transporter och förnybar energi.

 

Till medlemmarnas nytta

Vår verksamhet bedrivs inom olika samverkans- och utvecklingsprojekt från lokal och regional nivå upp till europeisk nivå. Viktiga delar av arbetet i våra projekt är att bedriva utredningar, skapa nätverk och sprida information, erfarenheter och goda exempel.

 

 

Våra cirka 27 medarbetare finns i de tre sydost-länen på kontor i Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona och huvudkontoret i Växjö.

 

Hur vi arbetar och med vad

Energikontor Sydost har sedan starten 1999 initierat, deltagit i eller koordinerat hundratals projekt på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Alla dessa projekt har syftat till att effektivisera energianvändningen eller öka användningen av förnybar energi i olika sektorer av vårt samhälle. 

 

Vi stöttar företag, föreningar och offentliga aktörer i olika faser och med olika aktiviteter.

 

EU, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Skolverket och Trafikverket är våra största uppdragsgivare. Våra regionala uppdragsgivare återfinns bland både offentliga och privata aktörer i sydostregionen. Våra EU-projekt sker i samverkan med andra energikontor och organisationer över hela Europa. Vi är medlemmar i  Energikontoren Sverige och dess europeiska motsvarighet FEDARENE. Vi deltar aktivt i båda dessa föreningars styrelser. Vi deltar i ManagEnergy och har skrivit under Borgmästaravtalet.

 

Viktiga delar av arbetet i våra projekt är att bedriva utredningar, skapa nätverk och sprida information, erfarenheter och goda exempel inom om energieffektivisering och förnybar energi. Det gör vi främst genom att anordna eller delta i seminarier och föreläsningar på konferenser och i skolor. Vi arrangerar utbildningar samt informerar genom artiklar, rapporter, broschyrer, tidningar, nyhetsbrev och olika webbplatser. Vi finns även på Twitter, Facebook, LinkedIn och Youtube. 

Faktureringsadress och företagsuppgifter

Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 Växjö 

 

Skicka helst er faktura som e-faktura. Se GLN nedan. Om detta ej är möjligt, skicka fakturan som PDF  per mail till energikontorsydost[at]centsoft.se.

 

Organisationsnummer: 556713-0116
Momsregistreringsnummer VAT: SE556713011601
Bankgironummer: 5256-8227

GLN: 7365567130113

Våra verksamhetsberättelser