Om Energikontor Sydost AB

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en opartisk organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

 

Vårt uppdrag är att, genom att driva projekt, verka för att vi får ett hållbart energisystem. Det innebär att andelen förnybar energi ska öka, att energi ska användas smartare och effektivare samt att behovet av energi minskar. Detta görs dels med hjälp av ny teknik eller nya användningssätt, men ett hållbart energisystem handlar också om att tillvarata och öka kompetens, skapa förutsättningar genom politiska beslut, mål och styrdokument samt genom hållbar samhällsplanering.

 

Vår roll är att vara en flexibel plattform för hållbar energi i hela sydostregionen som föreslår finansiering och stärker kontakterna mellan universitet, näringsliv och kommun inom förnybar energi och effektiv energianvändning. Vår organisation kompletterar ägarnas interna kompetens med experter inom energieffektivisering, hållbara transporter och förnybar energi.

 

Vi är ett av de 15 regionala energikontoren som finns i landet och tillsammans utgör vi Energikontoren Sverige. Läs mer om detta längre ner.

 

Till medlemmarnas nytta

Vår verksamhet bedrivs inom olika samverkans- och utvecklingsprojekt från lokal och regional nivå upp till europeisk nivå. Viktiga delar av arbetet i våra projekt är att bedriva utredningar, skapa nätverk och sprida information, erfarenheter och goda exempel.

 

Våra cirka 27 medarbetare finns i de tre sydost-länen på kontor i Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona och huvudkontoret i Växjö.

Hur vi arbetar och med vad

Energikontor Sydost har sedan starten 1999 initierat, deltagit i eller koordinerat hundratals projekt på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Alla dessa projekt har syftat till att effektivisera energianvändningen eller öka användningen av förnybar energi i olika sektorer av vårt samhälle. 

 

Vi stöttar företag, föreningar och offentliga aktörer i olika faser och med olika aktiviteter.

 

EU, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Skolverket och Trafikverket är våra största uppdragsgivare. Våra regionala uppdragsgivare återfinns bland både offentliga och privata aktörer i sydostregionen. Våra EU-projekt sker i samverkan med andra energikontor och organisationer över hela Europa (läs mer under fliken Vi är en del av något större). Vi deltar i ManagEnergy och har skrivit under Borgmästaravtalet.

 

Viktiga delar av arbetet i våra projekt är att bedriva utredningar, skapa nätverk och sprida information, erfarenheter och goda exempel inom om energieffektivisering och förnybar energi. Det gör vi främst genom att anordna eller delta i seminarier, webbinarier och föreläsningar på konferenser och i skolor. Vi arrangerar utbildningar samt informerar genom artiklar, rapporter, broschyrer, tidningar, nyhetsbrev och olika webbplatser. Vi finns även på Twitter, Facebook, LinkedIn och Youtube. 

Vi är en del av något större

Energikontoren Sverige

Som vi beskrivit ovan är vi ett av landets 15 regionala energikontor som tillsammans utgör Energikontoren Sverige, som täcker in hela landet, från Norrbotten till Skåne län. De regionala energikontoren är en etablerad drivkraft i det nationella och internationella energi- och klimatarbetet. Vi samverkar med kommuner, landsting och länsstyrelser. 

 

Föreningen samordnar och stödjer energikontoren i deras arbete för en effektivare energianvändning och en ökad andel förnybar energi. Viktiga samarbetspartners är Energimyndigheten och EU-kommissionen, men också andra myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Genom att samverka kan alla vi 15 regionala energikontor utföra uppdrag som når ut i hela landet. Ett exempel är våra nätverk för energieffektivisering där vi tillsammans med övriga energikontor har 25 nätverk med 200 deltagande företag. Andra exempel på gemensamma uppdrag är att informera och stötta företag att ansöka om energikartläggningsstöd och på detta sätt förbättra energiarbetet.

 

Sedan 2020 är Malin Strand, projektledare på Fossilfritt Sverige, ordförande i föreningen och vår vd Christel Liljegren är styrelseledamot. Läs mer

 

 

 

 

Samordning internationellt

Det finns 360 energikontor i Europa. Samtliga arbetar mot ett gemensamt mål: att främja energieffektivitet och förnybara energikällor för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Energikontoren verkar lokalt eller regionalt med tillgång till ett världsomspännande kontaktnät. Samordningsorganet för de europeiska energikontoren är FEDARENE, en organisation som bildades 1990 med syfte att skapa samverkan mellan myndigheter och EU-institutioner, samt främja utbyte av kunskap, erfarenheter och utveckling av gränsöverskridande projekt.

Energikontor Sydost deltar aktivt i Fedarenes styrelse. 

Faktureringsadress och företagsuppgifter

Energikontor Sydost
Smedjegatan 37
352 46 Växjö 

 

Skicka helst er faktura som e-faktura. Se GLN nedan. Om detta ej är möjligt, skicka fakturan som PDF  per mail till energikontorsydost[at]centsoft.se.

 

Organisationsnummer: 556713-0116
Momsregistreringsnummer VAT: SE556713011601
Bankgironummer: 5256-8227

GLN: 7365567130113