ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Kommunal Samordnad Varudistribution - nytt beviljat projekt

Kommunal Samordnad Varudistribution -...

KoSaVa, Kommunal Samordnad Varudistribution, är ett nytt beviljat projekt som startar i höst. Projektet fokuserar på att reducera koldioxidutsläpp och minska antalet körda kilometer genom att samordna varuleveranser i några av Blekinges och Skånes kommuner.    Det nya beviljade projektet Kommunal Samordnad Varudistri... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Vi är medlemmar i