ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Energilyftet - Ronneby och Kalmar

Energilyftet - Ronneby och Kalmar

Save the date! Under hösten kommer två nya tillfällen att gå på seminarium om Energilyftet, Energimyndighetens webbutbildning i lågenergibyggande.      30 procent av Sveriges energiförbrukning går åt till byggnation och renovering. För att uppnå Sveriges krav på nära noll-energibyggnader krävs det stora insatser... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Lyckat projekt ger ringar på vattnet

Genom Energikontor Sydostos arbete med Night hawks-projektet har metoden att nattvandra i butiker och då som ett första steg fokusera på att göra enkla kostnadseffektiva åtgärder spritt sig i Europ... Läs mer

Rekordtidig Overshoot Day

I år inföll Overshoot Day så tidigt som 8 augusti.    Den 8 augusti nådde vi Overshoot Day, den dag som innebär att vi gjort av med jordens årliga ekologiska bu... Läs mer

Vi är medlemmar i