ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Integrering av förnybar energi i byggnader

Integrering av förnybar energi i bygg...

I veckan inleddes kick-offmötet för ENERSELVES, projektet som ska öka integreringen av förnybar energi i byggnader.    ENERSELVES är ett internationellt projekt som ska stödja integrationen av förnybar energiproduktion i byggnader, för Sveriges del i Blekinge. Under onsdagen startade kick-... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

ORC på väg till Bräkne-Hoby

Nu är allt förberett för installationen av den organiska Rankinecykeln (ORC) på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. Rör är framdragna och golvytan röjd. Leveransen av ORC är planerad att ske ... Läs mer

Vi är medlemmar i