ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Jakten på den onödiga kWh rullar vidare!

Jakten på den onödiga kWh rullar vidare!

Energisparkampanjen Miljökloka kontor har redan börjat ge resultat. Efter kampanjens tre första månader går Mörbylångas deltagande byggnad Gula Villan i täten.    De tre första månaders energisparande hos deltagarna i Miljökloka kontor börjar ge resultat. Det hjälper verkligen att engagera medarbetarna att ... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Maxi-handlare med energiglasögon

Nätverket för energieffektivisering för Maxi-handlare har dragit igång.  I onsdags var det dags för uppstartsmöte för EEMaxiS, nätverket för energieffektivisering för Maxi... Läs mer

Vi är medlemmar i