ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

fler tweets
Belysning i fokus på Maxi i Växjö

Belysning i fokus på Maxi i Växjö

Maxi-handlare från sydostregionen samlades i Växjö för en nätverksträff med fokus på butiksbelysning.    19 januari samlades medlemmarna i energinätverket EEMaxiS på Maxi-butiken i Växjö för en tematräff kring energieffektiv belysning. Detta var ett angeläget temaval eftersom belysning generellt står för en s... Läs mer

Energikontor Sydost

arbetar med förnybar energi och energi-effektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

 

Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och region-förbund i sydost. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. 

 

Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

Ukraina hakar på bioenergiprojekt

FORZA, en ukrainsk organisation, ska få ta del av erfarenheter gjorda i SecureChain i nya projektet SecvalChain.    Secvalchain är ett nystartat projekt finansiera... Läs mer

Vi är medlemmar i