Jobba hos oss!

Vi är idag ett tjugotal anställda på fyra kontor i sydöstra Sverige; Växjö, Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn. Majoriteten av våra anställda jobbar som projektledare inom våra områden energieffektivisering, förnybar energi, hållbara transporter och offentlig sektor. Energikontor Sydost initierar, koordinerar och genomför projekt som syftar till ökad energieffektivisering och tillförsel av förnybar energi inom alla samhällssektorer. 

Lediga jobb

Just nu har vi inga lediga jobb.

 

För spontanansökningar, maila Lena Stark.

Karriär på Energikontor Sydost AB?

Utbildningar du har nytta av hos oss

Våra anställda har skiftande bakgrunder men exempel på utbildningar som ligger i linje med vår verksamhet är; bioenergiteknik, transport & logistik, ingenjör, ekonomi, miljövetenskap, beteendevetenskap och pedagogik. Du bör också ha mycket goda språkkunskaper i engelska och ha en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. 

 

Egenskaper vi söker

Självgående – du jobbar oftast som ensamt ansvarig i svenska delen av internationella projekt.
Driven – du ska både kunna driva och initiera projekt.
Strukturerad – man måste kunna planera, prioritera och leverera i tid.
Stresstålig – ofta leder man mer än ett projekt samtidigt.
Nätverkande – projekten vänder sig oftast till organisationer och företag vilket innebär att man måste vara bra på att knyta och underhålla kontakter 

 

Praktik och exjobb

Vi har möjlighet att ordna både praktik och exjobb inom områden som:
Transporter, förnybara bränslen, mobility management, 
beteendepåverkan, fortbildning, utbildning, energieffektiva byggnader, förnybar energi (sol, vind m.m.)
Kontakta; Christel Liljegren, vd, 0706-20 83 08, christel.liljegren@energikontorsydost.se

Röster från våra medarbetare

 

 

 
Det är roligt med varierande arbetsuppgifter där man hela tiden lär sig något nytt, säger Fredrik Mårdh, projektledare inom transport & logistik. Fredrik är utbildad sjökapten från Högskolan i Kalmar och har läst logistik på Chalmers. Detta är hans första jobb efter examen.

 
 
 
 
 
”De är ett väldigt varierande och lärorikt jobb. Framför allt så känns det meningsfullt att få jobba med hållbarhet”, säger Hanna Everling, kommunikatör/projektassistent. Hanna är utbildad informatör från Linnéuniversitetet, med språkstudier och dramastudier i bagaget. Det här är hennes första jobb som kommunikatör efter examen. 
 
 
 
 
 
"Min utbildning har givit mig mycket goda förutsättningar för att arbeta i den privata sektorn och förståelse för ekonomins betydelse och hur viktigt det är med effektivitet, ändå hamnade jag på Energikontor Sydost. Ett hållbarhetsfrö såddes i mig under studietiden och på Energikontor Sydost får jag möjlighet att vända på mina kunskaper och se dem utifrån ett klimatperspektiv. Jag tror och vill att projekten vi driver ska sprida kunskaper och överföra erfarenheter och insikter mellan aktörer och individer, med start i sydostregionen."  säger Anna Månsson, projektledare inom transport & logistik. Anna har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi med MSc i Supply Chain Management med egen vald inrktning mot hållbara transporter.rida kunskaper och överföra erfarenheter och insikter mellan aktörer och individer, med start i sydostregionen."  säger Anna Månsson, projektledare inom transport & logistik. Anna har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi med MSc i Supply Chain Management med egen vald inrktning mot hållbara transporter.