Energieffektivisering energieffektivisering Energieffektivisering Energieffektivisering

Energieffektivisering

Mer resurser till annat! 

För att vi i Sverige ska kunna nå miljömålen och för att världen ska leva upp till internationella klimatavtal och skapa ett hållbart energisystem måste vi ha en effektivare energianvändning. Det finns många sätt att energieffektivisera och många tekniker som ger samma nytta men använder mindre el , värme eller bränsle.

 

Att energieffektivisera innebär att först se över sin energianvändning, och sen hitta och ta till åtgärder från att minska denna. Det kan handla om att optimera ventilation, belysning, uppvärmning, isolering och transporter så att all energi används på bästa sätt.  Det kan till exempel handla om att undvika att använda el till uppvärmning och att det är mer effektivt att ansluta sitt hus till fjärrvärmenätet än att installera en värmepump. Eller att gå eller cykla kortare sträckor och välja åka tåg för längre resor. 


Vårt uppdrag är att bidra med kunskapshöjande aktiviteter, agera katalysator, och skapa samverkan mellan olika aktörer genom nätverk och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart energisystem i sydost. Vi är en kunskapsorganisation som arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning. En viktig del är att effektivisera energianvändningen. 

 

Kunskapsbanken

Här kan du hitta fakta, verktyg och goda exempel på energieffektivisering. Nedan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer. Till höger ser du sen alla poster som handlar om energieffektivisering i vår kunskapsbank.