Småskalig Kraftvärme från biobränsle

Kraftvärmeverk är traditionellt stora anläggningar, men via ett flerårigt demonstrationsprojekt, som leds av Energikontor Sydost, ska mindre anläggningar i sydostregionen byggas och utvärderas.

Projektets syfte är att demonstrera tekniker för småskalig kraftvärme från biobränsle, som inte ännu har kommersialiserats fullt ut. Genom att demonstrera och dokumentera hela processen från anbud till full drift är förhoppningen att fler ser fördelarna och vill investera i småskalig kraftvärme.  
Därför är alla tre anläggningarna öppna för studiebesök.

För vem är det här intressant

För småindustrier, fastigheter och lantbruk passar förgasningstekniken oftast bäst, därför kan ett besök på Emåmejeriet i Hultsfred vara intressant.
För större industrier (tex sågverk) eller fjärrvärmeanläggningar kan ORC eller turbin för våt ånga (WST) vara av intresse, så besök gärna Sörbyverket i Ronneby eller Panncentralen i Bräkne-Hoby.

Klicka på bilden för att ladda ner handboken som presenterar tre tekniker för småskalig kraftvärme.

Kraftvärme  - Vad är det?

 

Information in English

 


Kommande aktiviteter

8 maj - seminarium om bioenergins (skogsråvarans) möjligheter i Ronneby. Läs mer. 

 

Början av sommaren 2018 - Politiker, välkomna till samtal om lokala försörjningssytem! Läs inbjudan

 

 

Deltagare och tekniker

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. Deras målsättning är att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet.

De har installerat en våtångsturbin för elproduktion på befintlig fjärrvärmeanläggning, Sörbyverket.

Läs faktabladet

 

En ORC-enhet (Organisk rankinecykel) är installerad på Miljötekniks befintliga biobränslepanna i Bräkne-Hoby. Läs faktabladet 

 

Emåmejeriet i Hultsfred är en lokal producent av mjölk och mejerivaror, som ägs och drivs av bönderna själva. De har en stark lokal- och miljöprofil. ”Mjölk från din hemtrakt” är deras slogan. De har installerat en förgasningsanläggning där flis omvandlas till värme och el. 

Läs faktabladet


Den 26 mars 2018  besökte sju moderata politiker Emåmejeriet för att prata om förutsättningar och möjligheter för småskalig kraftvärme och för att diskutera förgasningstekniken.

 

Samtidigt i Ronneby besökte ett tiotal personer från energibolag, tillverkningsindustri och konsulter anläggningarna Sörbyverket och Bräkne-Hoby, för att lära sig mer om småskalig kraftvärme.

 

 

Se våra filmer

Film om installationen av turbinen för våt ånga (WST) på Sörbyverket i Ronneby

 

Film om ORCn på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. 

 

Kortfilm om varför det kan vara bra att byta sin fossila uppvärmning mot el och värmeproduktion från biobränslen.

 

Presentation av vårt demonstrationsprojekt på engelska

 

Publikationer

 

 


Projektfakta >>

Tidigare nyheter >>


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten.och Energiföretagen Sverige. 

Energimyndigheten
Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP