Emåmejeriet i Hultsfred

 

Emåmejeriet i Hultsfred är en lokal producent av mjölk och mejerivaror, som ägs och drivs av bönderna själva. De har en stark lokal- och miljöprofil. ”Mjölk från din hemtrakt” är deras slogan. De har bytt ut sin oljepanna mot en förgasningsanläggning som omvandlar flis till el och värme. 

 

Från olja till flis

"Mjölk från din hemtrakt" är Emåmejeriets paroll. Mjölken hämtas från de lokala gårdarna Hagelsrum, Virstad, Fröreda, Torsjö Säteri och Ålatorp vilket ger korta transporter och därmed mindre miljöpåverkan. Att producera egen el och värme från lokala biobränslen ligger helt i Emåmejeriets linje med fokus på närproducerat. Att Emåmejeriethar bytt ut sitt oljebaserade uppvärmningssystem beror dels på minskade skattelättnader för producerande industri, dels på ambitionen att möta konsumenternas ökade miljömedvetande, men även att det befintliga värmesystemet var i starkt behov av ombyggnation.

 

Genom att byta ut den gamla oljepannan mot en kraftvärmeanläggning i mikroskala, i form av en termisk förgasare (Volter™), kommer mejeriet att bli i princip självförsörjande på värme och dessutom kommer lokal el att produceras som täcker cirka 20 % av elbehovet. En termisk förgasare ger hög elverkningsgrad, god reglerbarhet och en rimlig investering. De stora lastsvändningarna och att processen står stilla utan värmebehov under natten löses med hjälp av en ackumulatortank. Emåmejeriets krav på en hög framledningstemperatur på värmet gjorde att det endast var en leverantör som kunde garantera de specifikationer som är nödvändiga för värmeproduktionen till mejeriet. 

Kombinerad tork och bränsleförråd

Bränsletillgången är en mycket viktig parameter då förgasaren fungerar optimalt med ett grovt fraktionerat och torrt bränsle, vilket finns i relativt begränsad tillgång i närområdet.

Lösningen på detta problem var att konstruera en kombinerad tork och bränsleförråd (t v) baserat på lastväxlarcontainrar för flexibilitet och skalbarhet. En faktor som gjorde torken ekonomisk är att förgasaren Volter™ har en ventilationsanslutning för lågtempererad spillvärme, vilket gör det enkelt att använda lågvärdig värme för torkning.

Förgasaren Volter

I anläggningen sker en kombination av förgasning och förbränning, som ger en hög verkningsgrad. Bränslet består av träflis. Produkten är gengas som kan användas till förbränning i brännare i panna eller för motordirft till elgenerering.

Processbild

Ladda ner faktabladet

 

Anläggningsdata

EFFEKT

40 kW el (45kW generator) och 100 kW värme

DRIFTSTIMMAR/ÅR

Max 7 800h

ELPRODUKTION

Max 312 MWh/år

INVESTERINGSKOSTNAD

Cirka 3 miljoner

BERÄKNAD ÅTERBETALNINGSTID

Cirka 8–10 år

RÅVARA

Grovfraktionerad flis

FUKTHALT RÅVARA

15–18%

MODELL

Volter™ 40 Indoor

DIMENSIONER

4,8 m X 1,3 m X 2,5m

VIKT

4,5 ton

ASKMÄNGD

Cirka 500 l/vecka (cirka 1–2% från utgående bränsle)

ASKAHANTERING

Automatisk askhantering

GASSAMMANSÄTTNING

CO (Carbon monoxide) 25%

H2 (Hydrogen) 17%

CO2 (Carbon dioxide) 8%

CH4 (Methane) 2,5%

N2 (Nitrogen) 47,5%

VÄRMEVÄRDE, GASEN

5,75 MJ/m3

Nyheter om Emåmejeriet

 

EMÅMEJERIET FICK HULTSFREDS KOMMUNS MILJÖPRIS 2015

2016-06-29 

Tillsammans med en privatperson fick Emåmejeriet dela på miljöpriset för 2015.

Emåmejeriet får priset för att man satsar på micro-förgasare och därmed ersätter den fossila oljeeldningen som förser mejeriet med el och värme.

Vi gratulerar Emåmejeriet till priset!

Läs mer här

 

Energy Cities

2016-04-29

Småskalig kraftvärme uppmärksammat i Energy Cities blogg. Läs här.

 

Invigning Emåmejeriet

2015-10-28

Läs mer om invigningen och se bilder >>


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019.
Med stöd från EU-programmet Life+ och Energimyndigheten.
Energimyndigheten

Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP