01/07-19

Hur får vi fler att resa hållbart?

Datum:  01-07-2019  -  03-07-2019


Res grönt i gröna Kronoberg i Almedalen den 1-3 juli

 

Utsläppen från inrikes transporter (förutom inrikesflyg) ska minska med minst 70 % senast 2030 jämfört med 2010. Att gå, cykla och åka kollektivt behöver bli det självklara valet. Samtidigt ska det vara möjligt att leva både i stad och landsbygd. För att skapa förändringar behöver vi förstå hur människor fungerar och vad som påverkar våra transportval.

I Sverige har vi högt uppsatta mål om att minska utsläppen av växthusgaser och för fossilfri transportsektor. För att nå målen krävs förändring i våra resebeteenden och utveckling av fordon och drivmedel.

Välkommen till vårt tält, en träffpunkt för hållbara resor och transporter, där flera regionala projekt finns representerade för att informera om och diskutera hållbara transporter. I tältet kommer du som besökare även att få testa hållbara transportmedel som vikcykel och lådcykel.