16/12-19

Agenda 2030 – Vi måste börja med oss själva!


Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan som innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. 

Hur påverkar detta energikontorens roll och arbetssätt? Det ska vi börja prata om på webbinariet för Energikontoren Sveriges medarbetare . Med som föreläsare är Energikontor Sydosts VD Christel Liljegren.  

Webbinarium för medarbetare på Energikontoren Sverige: Agenda 2030 – Vi måste börja med oss själva!
Hur implementerar vi De Globala målen i vår egen organisation och hur tar vi med oss hållbarhetsmålen i vårt arbete för en hållbar energiomställning?

Webbinariet är en del i Samordningsprojektet som drivs av Energikontoren Sverige