23/04-18

Seminarium för EKR i Alvesta

Datum:  23-04-2018  -  24-04-2018


Välkomna till informationsträff för kommunala energi- och klimatrådgivare

Den 23 april kl. 10-12.30, i kommunhuset i Alvesta, Centralplan 1

Energikartläggningsstödet och nya regler för köldmedia! Vi träffas för att bland annat gå igenom förutsättningarna för energikartläggningsstödet och hur de nya reglerna för köldmedia påverkar livsmedelsbutiker och andra företag med kyl- och värmepumpsanläggningar.

 

  • Kan reglerna för köldmedia, som träder i kraft januari 2020, vara en ingång för oss att nå nya målgrupper?
  • Vilka stöd finns för att leva upp till de nya reglerna?
  • Kan energieffektiviseringsåtgärder vara ett sätt att  ”delfinansiera” nya kylanläggningar

 

Hur kan vi samverka för att ge målgrupperna det bästa stödet och därmed undvika att vi kontaktar samma person/företag från olika håll? •

  • Övrig aktuell fråga: Hur sker återbetalning av ROT-avdrag i samband med installering av solceller? (en solcellsinnehavare berättar om krångligheterna)

 

Anmäl er till Marita Lorentzon senast torsdagen den 19 april, marita.lorentzon@alvesta.se, 0472 - 150 78.

Läs/ladda ner inbjudan och program (pdf)