16/10-18

Workshop: Hur reser medarbetarna inom Markaryds kommun?

Datum:  16-10-2018  -  17-10-2018


I april genomförde satsningen Hållbar mobilitet i gröna Kronoberg en enkätundersökning hos flera av länets offentliga organisationer för att kartlägga hur deras medarbetare reser till, från och i jobbet. Vad ligger till grund för deras val och vilka möjligheter finns det till förändring? Hur ställer medarbetarna sig till resfria möten och tycker de egentligen att arbetsgivaren ska engagera sig i deras resor?

I denna workshop ger vi svar men ställer också frågor. Vilka åtgärder och aktiviteter vill organisationens nyckelpersoner satsa på för att öka andelen hållbara resor och minska sin klimatpåverkan.

Kontakt: Jenny Bäckström