Lena Eckerberg

Utvecklingschef

Sakkunnig inom energieffektivisering, regional utveckling och beteendefrågor.Tel. 0734-40 82 75 lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Läs mer om Lena

Johanna Wallin

Kommunikatör

Arbetar med extern och internkommunikation, webb och sociala medier.Tel. 0709 - 21 60 56 johanna.wallin@energikontorsydost.se

Läs mer om Johanna