Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Sakkunnig inom energieffektivisering, regional utveckling och beteendefrågor.Tel. 0734-40 82 75 lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Läs mer om Lena

Torun Israelsson

Projektledare

Arbetar med logistik, transporter och cirkulär ekonomi.Läs mer om Torun

Johan Milton

Projektledare

Arbetar med energieffektivisering i fastigheter och solenergi.Tel. 0708-10 58 00 johan.milton@energikontorsydost.se

Läs mer om Johan