Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Sakkunnig inom energieffektivisering, regional utveckling och beteendefrågor.Tel. 0734-40 82 75 lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Läs mer om Lena

Johan Milton

Projektledare

Arbetar med energieffektivisering i fastigheter och solenergi.Tel. 0708-10 58 00 johan.milton@energikontorsydost.se

Läs mer om Johan

Olof Moen

Projektledare

Sakkunnig inom transportplanering och affärsmodeller inom godstransportområdet.olof.moen@energikontorsydost.se

Läs mer om Olof