ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

Vi hittade personer.

Ulf Hansson , vd

avdelning, Karlskrona

Mob. 0701-41 54 12 ,

E-post


läs mer

Sitter på kontoret i Karlskrona men inte så ofta eftersom arbetet för mig runt hela Sydost.


noder-och-natverk

Christel Liljegren , Vice vd

avdelning, Kalmar

Mob. 0706-20 83 08 ,

E-post


läs mer

Arbetar på kontoret i Kalmar, med att utveckla och leda Energikontor Sydost tillsammans med ledningsgruppen och alla anställda. Att lyssna på och föra dialog med våra medlemmar. Att skapa och driva projekt för att nå ett hållbart energisystem.


Offentlig sektor
EnergiTing Sydost
Grön upphandling

Lena Eckerberg , Utvecklingschef

avdelning, Oskarshamn

Mob. 0734-40 82 75,

E-post


läs mer

Koordinerar och arbetar inom internationella och nationella projekt som handlar om energieffektivisering, regional utveckling, beteendefrågor, övrigt stöd till offentlig sektor tex upphandling, borgmästaravtal, stöd och rådgivning


Energieffektivisering
Offentlig sektor

Johanna Wallin , Kommunikatör

avdelning, Växjö

Mob. 0709 - 21 60 56,

E-post


läs mer

Arbetar med kommunikation, webb och sociala medier. Sitter på kontoret i Växjö.


Grön upphandling

Karoline Alvånger , Projektledare

avdelning, Växjö

Mob. 0709216052,

E-post


läs mer

Jobbar på kontoret i Växjö med förnybar energi.


Förnybar energi

Kerstin Eriksson , Projektledare

avdelning, Oskarshamn

Mob. 070-620 83 07 ,

E-post


läs mer

Arbetar med hållbart lärande genom bla lärarfortbildning. Är nationell projektkoordinator för KNUT-projektet.


Offentlig sektor

André Benaim , Projektledare

avdelning, Karlskrona

Mob. 073-521 14 94,

E-post


läs mer

Projektledare inom cirkulär ekonomi. Sitter på kontoret i Karlskrona.


Energieffektivisering

Roger Gunnarsson , Projektledare

avdelning, Oskarshamn

Mob. 070-620 83 05 ,

E-post


läs mer

Beteendefrågor, energieffektivisering och energi- och klimatrådgivning. Utgår från Oskarshamn och arbetar med energieffektivisering inom industri, handel och föreningsliv samt för privatpersoner. Samordnar och utbildar energi- och klimatrådgivarna i sydost.


Energieffektivisering
Offentlig sektor
Energi- och klimatrådgivning

Göran Gustavsson , Projektledare

avdelning, Växjö

Mob. 0709-21 60 54,

E-post


läs mer

Göran sitter på kontoret i Växjö och arbetar med bioenergiprojekt och regional energistatistik.


Energieffektivisering
Förnybar energi
Biobränsle för uppvärmning och el

Daniel Hägerby , Projektledare

avdelning, Oskarshamn

Mob. 0709-21 60 55,

E-post


läs mer

Arbetar på kontoret i Oskarshamn med energieffektivisering inom små och medelstora företag.


Energieffektivisering
noder-och-natverk

Hannele Johansson , Projektledare

avdelning, Kalmar

Mob. 0734-19 91 81 ,

E-post


läs mer

Fordonsbränslen och efterfrågepåverkande åtgärder inom trafik och transporter.


Förnybar energi
Hållbara transporter
Biogas Sydost

Daniella Johansson , Projektledare, föräldraledig

avdelning, Karlskrona

Mob. 076-86 17 000,

E-post


läs mer

Förnybar energi med fokus på bioenergi. Sitter på kontoret i Karlskrona.


Förnybar energi

Annica Lindh , Projektledare

avdelning, Karlskrona

Mob. 0709-21 60 59,

E-post


läs mer

Arbetar med förnybar energi, regional utveckling och fysisk planering. Sitter på kontoret i Karlskrona.


Förnybar energi
Offentlig sektor

Jimmy Johansson , Projektledare

avdelning, Växjö

Mob. 0709216051,

E-post


läs mer

Jimmy jobbar på kontoret i Växjö med bioenergi och energieffektivisering i små och medelstora företag.


Förnybar energi
Biobränsle för uppvärmning och el
noder-och-natverk

Anna Månsson , Projektledare

avdelning, Karlskrona

Mob. 073-415 45 42,

E-post


läs mer

Arbetar med projekt inom transporter och logistik. Sitter på kontoret i Karlskrona.


Hållbara transporter
Godstransporter och logistik
Solenergi

Fredrik Mårdh , Projektledare

avdelning, Kalmar

Mob. 0709-21 60 50 ,

E-post


läs mer

Jag arbetar mycket med kommunal samordnad varudistribution. Dessutom driver jag i ett pilotprojekt gällande stjärnmärkning av organisationer inom gods- och passagerartrafik, där det slutgiltiga målet är att få till en gemensam standard i Europa.


Hållbara transporter
Godstransporter och logistik

Sarah Nilsson , Projektledare

avdelning, Växjö

Mob. 0703-21 22 77,

E-post


läs mer

Bevakar olika möjligheter till projektfinansiering och hanterar nya samarbeten och uppdrag. Rådgivning åt medlemmar. Expert på EU-projekt. Ansvarar för medlemskontakter med Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Regionförbundet Södra Småland. Sitter på kontoret i Växjö.


Offentlig sektor

Stefan Olsson , Projektledare

avdelning, Växjö

Mob. 0709-89 01 81 ,

E-post


läs mer

Arbetar på kontoret i Växjö med framförallt energieffektiva byggnader, föreningen GodaHus (www.godahus.se) och solenergi.


Energieffektivisering
Förnybar energi
noder-och-natverk
Solenergi

Pierre Ståhl , Projektledare

avdelning, Växjö

Mob. 070-688 75 20,

E-post


läs mer

Jobbar med projekt som syftar till att öka kunskapen om förnybar energi och dess tillämpning, främst med fokus på vindkraften och dess värdekedja samt solenergi. Sitter på kontoret i Växjö.


Förnybar energi
vindkraft
noder-och-natverk
Solenergi

Lisa Wälitalo , Projektledare, tjänstledig

avdelning, Karlskrona


läs mer


Hanna Everling , Kommunikatör/Projektassistent

avdelning, Växjö

Mob. 0766-20 92 47,

E-post


läs mer

Arbetar med kommunikation och projektstöd. Sitter på kontoret i Växjö.


Maria Boe Presteng , Redovisningsekonom

avdelning, Växjö

Mob. 0709- 21 60 53,

E-post


läs mer

Arbetar med ekonomifrågor. Sitter på kontoret i Växjö.


Pia Johansson , Redovisningsekonom

avdelning, Växjö

Mob. 0709216057,

E-post


läs mer

Ekonomi; Redovisning, bokslut och projekt. Även HR- och lönefrågor.


Jimmy Landegren , Redovisningsekonom

avdelning, Växjö

Mob. 0709-21 60 58,

E-post


läs mer

Sitter på kontoret i Växjö och arbetar med ekonomifrågor, främst som projekt controller.


Växjö, huvudkontor 
Smedjegatan 37,

352 46 VÄXJÖ
växel: 0470-76 55 60
e-post

Kalmar, regionalt kontor

Västra Sjögatan 17,

392 32 Kalmar

växel: 0470-76 55 60

e-post

Karlskrona, regionalt kontor
Valhallavägen 1,

371 41 Karlskrona

växel: 0470-76 55 60
e-post

Oskarshamn, regionalt kontor
Hantverksgatan 15,

572 55 Oskarshamn

växel: 0470-76 55 60
e-post