Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Sakkunnig inom energieffektivisering, regional utveckling och beteendefrågor.Tel. 0734-40 82 75 lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Läs mer om Lena