Sörbyverket i Ronneby

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. Deras målsättning är att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet. De håller på att förbereda för installation av en våtångsturbin för elproduktion på  sin befintliga fjärrvärmeanläggning. 

 

Våtångsturbin

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband.

Genom att koppla på en turbin på det befintliga fjärrvärmeverket, Sörbyverket, kan nu Ronneby Miljö & Teknik AB utöver värme också producera förnybar el. Utvecklingen ligger helt i linje med Ronneby Miljö & Teknik AB:s strategiplan.

 

Ronneby Miljö & Teknik har valt att installera en turbin för våt ånga eftersom pannan på Sörbyverket i Ronneby har möjlighet för ångproduktion. Det befintliga systemet i Ronneby har anpassats för att möjliggöra en anslutning av en turbin för våt ånga (Wet Steam turbine, WST). Turbinen planeras att invigas under hösten 2017. 

De modifieringar som behöver göras i stora drag är modifiering av panncirkulation och befintlig ångdom. Säkerhetsutrustning, torrkokningsskydd etc.  kompletteras och uppgraderas. Dessutom har pannan kompletterats med ett matarvattensystem bestående av matarvattentank, matarvattenpump och säkerhetsventiler.

All den gröna el Sörbyverket producerar säljs och skickas ut på elnätet. Som elnätsbolag får inte Ronneby Miljö och Teknik producera el, så elproduktionen ligger i ett dotterbolag, Ronneby Miljöteknik Energi AB.

 

 

WST

Wet Steam Turbine (WST)  är relativt enkel att implementera — uppgraderingen sker i pannvattenkretsen utan omfattande ombyggnad av pannan. Jämfört med vanliga ångturbiner kan WST arbeta vid lägre tryck och temperatur. WST är en mer robust och inte lika högeffektiv turbin och som till skillnad från konventionella turbiner även kan klara en del vattenpartiklar.  

 

Ladda ner faktabladet

 

 

Anläggningsdata

EFFEKT

600 kW el 

DRIFTSTIMMAR/ÅR

Cirka 5 200 h

ELPRODUKTION

Cirka 2 700 MWh/år

INVESTERINGSKOSTNAD

Cirka 15,2 miljoner

BERÄKNAD ÅTERBETALNINGSTID

Cirka 5–6 år

RÅVARA

Flis, grot, bark etc. 

FUKTHALT RÅVARA

35–50%

MODELL

M+M Mini-Turbine

 

 

Nyheter om Sörbyverkets turbin för våt ånga

Våtångsturbinen inlyft på Sörbyverket

2016-10-24

 

Under förra veckan lyftes turbinen in i Sörbyverket. Nu ska den kopplas in mot anläggningen och kommer därefter att köras igång och leverera ut på elnätet. Invigningen av den nya våtturbinen är planerad till hösten 2017.

 

WST levereras i oktober

2016-08-26 

 

Sörbyverket snart redo för elproduktion. De mesta av förberedelserna är klara, elkablarna är redo för elleverans. I början av Oktober levereras den unika turbinen till Sörbyverket och kort därefter hoppas Ronneby Miljöteknik att Sörbyverket är redo för elleverans. 

  

Utställning på Ronneby Energi-och teknikmässa

2016-04-27 

Läs mer om mässan här. 


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019.
Med stöd från EU-programmet Life+ och Energimyndigheten.
Energimyndigheten

Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP