Sörbyverket i Ronneby

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. Deras målsättning är att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet. De har installerat en våtångsturbin för elproduktion på  sin befintliga fjärrvärmeanläggning. 

 

Våtångsturbin

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband.

Genom att koppla på en turbin på det befintliga fjärrvärmeverket, Sörbyverket, kan nu Ronneby Miljö & Teknik AB utöver värme också producera förnybar el. Utvecklingen ligger helt i linje med Ronneby Miljö & Teknik AB:s strategiplan.

 

Ronneby Miljö & Teknik har valt att installera en turbin för våt ånga eftersom pannan på Sörbyverket i Ronneby har möjlighet för ångproduktion. Det befintliga systemet i Ronneby har anpassats för att möjliggöra en anslutning av en turbin för våt ånga (Wet Steam turbine, WST). Turbinen är planerad att invigas under 2018. 

De modifieringar som behövts göras i stora drag är modifiering av panncirkulation och befintlig ångdom. Säkerhetsutrustning, torrkokningsskydd etc.  kompletteras och uppgraderas. Dessutom har pannan kompletterats med ett matarvattensystem bestående av matarvattentank, matarvattenpump och säkerhetsventiler.

All den gröna el Sörbyverket producerar säljs och skickas ut på elnätet. Som elnätsbolag får inte Ronneby Miljö och Teknik producera el, så elproduktionen ligger i ett dotterbolag, Ronneby Miljöteknik Energi AB.

 


Se filmen om när WST:n installeras på Sörbyverket.

WST

Wet Steam Turbine (WST)  är relativt enkel att implementera — uppgraderingen sker i pannvattenkretsen utan omfattande ombyggnad av pannan. Jämfört med vanliga ångturbiner kan WST arbeta vid lägre tryck och temperatur. WST är en mer robust och inte lika högeffektiv turbin och som till skillnad från konventionella turbiner även kan klara en del vattenpartiklar.  

 

Ladda ner faktabladet

 

 

Anläggningsdata

EFFEKT

600 kW el 

DRIFTSTIMMAR/ÅR

Cirka 5 200 h

ELPRODUKTION

Cirka 2 700 MWh/år

INVESTERINGSKOSTNAD

Cirka 15,2 miljoner

BERÄKNAD ÅTERBETALNINGSTID

Cirka 5–6 år

RÅVARA

Flis, grot, bark etc. 

FUKTHALT RÅVARA

35–50%

MODELL

M+M Mini-Turbine


Så här mycket räcker Sörbyverkets producerade el till 

Årsproduktion [MWh]
Motsvarar så här många villors hushållsel  under ett år, källa
Motsvarar så här många m2 solcellers årsproduktionkälla  
2700    540 st  27000 (5 fotbollsplaner )

 Information in English

 

Tillbaka till startsidan >>
 

Sörbyverket i Ronneby >>
Emåmejeriet i Hultsfred >>
Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby >>

Tillverkare av våtångsturbiner

Opcon Energy System
Svenskt bolag som utvecklar teknik för småskalig elproduktion från restvärme. Systemen baseras på en egen skruvkompressorteknik där mättad eller överhettad ånga från ångpannor kan användas. Producerar pannan inte någon ånga kan företagets flashindunstare användas för att skapa den ånga som behövs i turbinen.
En svensk referensanläggning är ett företag som använder våt ånga i sin industriella process, men där behovet är mycket varierande. Genom att installera en turbin för våt ånga kan man ha kontinuerlig ångproduktion, vilket optimerar driften, sänker underhållskostnaderna och ger egen elproduktion samt värme som kan säljas till ett fjärrvärmenät. 
M+M Turbinen-Technik
Tyskt bolag som konstruerar och tillverkar kundspecifika turbiner för ett flertal olika tillämpningar. Exempelvis innehåller sortimentet en mini-turbin. Levererar kompletta anläggningar, från turbin till generator inklusive tillhörande styrutrustning. 
I Sverige finns en referensanläggning i form av ett kommunalt fjärrvärmebolag som har installerat en turbin med betydligt högre effekt än den på Sörbyverket.
Siemens Turbomachinery Equipment (tidigare KK&K - Kuhnle, Kopp & Kausch)
Globalt tyskt företag som bl.a. utvecklar olika typer av turbiner för t.ex. tillämpningar med biomassa. Levererar även kompletta anläggningar inklusive generator och styrsystem. Referensanläggning i Sverige som huvudsakligen använder biomassa i en kraftvärmeanläggning med mycket högre effekt än i Ronneby.

 

Nyheter om Sörbyverkets turbin för våt ånga

Energibolag, tillverkningsindustrin och konsulter på studiebesök

2018-03-26

26 mars samlades 10 personer intresserade av småskalig kraftvärme från energibolag, tillverkningsindustrin och konsulter för att lära sig mer om småskalig kraftvärme och titta på anläggningarna i Ronneby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Information om tekniker för småskalig kraftvärme på Svebios konferens

2017-11-16
14- 15 nov medverkade projektledare Daniella Johansson på Svebio Stora biokraft-och värmekonferens i Sandviken. Konferensen inleddes med ett studiebesök på ett av Sveriges största biokraftvärmeverk på BillerudKorsnäs,  samägt av BillerudKorsnäs och Gävle Energi. Under konferensen diskuterades sedan bland annat det nyaste från klimatförhandlingarna i EU rörande fast biomassa, pelletsmarknaden i Sverige, rapport från klimatsamtalet i Bonn, vilka bioenergiprojekt som beviljats i Klimatklivet, samt vilka kriterier och villkor som gäller. 
Under konferensens andra dag 15 nov modererade Daniella Johansson ett spår om småskalig kraftvärme.  Ny studie kring potentialen för småskalig kraftvärme och olika leverantörer med nya tekniker presenterades. 

 

 

 

 


Våtångsturbin inlyft på Sörbyverket

2016-10-24

 

Under förra veckan lyftes turbinen in i Sörbyverket. Nu ska den kopplas in mot anläggningen och kommer därefter att köras igång och leverera ut på elnätet. Invigningen av den nya våtturbinen är planerad till hösten 2017.


WST levereras i oktober

2016-08-26 

 

Sörbyverket snart redo för elproduktion. De mesta av förberedelserna är klara, elkablarna är redo för elleverans. I början av Oktober levereras den unika turbinen till Sörbyverket och kort därefter hoppas Ronneby Miljöteknik att Sörbyverket är redo för elleverans. 

  


Utställning på Ronneby Energi-och teknikmässa

2016-04-27 

Läs mer om mässan här. 


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019.
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige. 

Energimyndigheten

Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP