Energieffektivisering energieffektivisering energieffektivisering Energieffektivisering Energieffektivisering

Energieffektivisering

Energikontor Sydost har som mål att verka för att planering, projektering, byggnation, drift, underhåll och renovering av byggnader ska genomföras med fokus på så effektiv energianvändning som möjligt. Vi verkar också för att verksamheten i byggnaden ska nå samma mål, oavsett om det är boende, butik, kontor, industri eller andra tjänster.

 Så här jobbar vi med energieffektivisering

Vi arbetar med att

  • höja kunskapen om energieffektivt byggande, renovering och drift hos bostadsbolag, konsulter, leverantörer och installatörer samt driftspersonal. 
  • stödja energieffektiviseringsåtgärder inom industri, butiker och offentlig sektor, driva nätverk samt administrera och informera om energikartläggningscheckar.
  • driva igenom beteendepåverkande åtgärder via energi- och klimatrådgivarna i regionen som vi samordnar, samt via informationsmaterial riktat till allmänheten  via vår hemsida.
  • verka för hållbart resursutnyttjande, tex genom att bidra till satsningar inom cirkulär ekonomi inom turism, matproduktion mm.

 

Därför jobbar vi med energieffektivisering

Totalt står bygg- och fastighetsbranschen för ca 1/3 av Sveriges energianvändning. Det gör energieffektivisering i byggnader ett prioriterat område, vilket anges i de miljömål som är uppsatta för Sverige och vår region genom EUs direktiv. Vårt uppdrag är att bidra med kunskapshöjande aktiviteter, agera katalysator och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart energisystem i sydost. 

 

De närmsta 1-2 åren förändras mycket inom området. Riksdagen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans utarbeta ett förslag till nationell strategi för investeringar i renoveringar som ökar energiprestandan i det nationella beståndet. Det här kommer påverka alla inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör frågan prioriterad av oss närmsta tiden.

Se våra filmer

Våga fråga - Passivhus

I filmen krossas några av de vanligaste myterna om passivhus, när Lisen, Elvis, Ronja och Frida ställer frågor till experter och boende.

 


På jakt efter onödig energianvändning i butiker

Energikontorets Roger Gunnarsson berättar hur man med en enkel metod, nattvandring, kan spara energi och pengar i butiker.


Hur funkar en nattvandring?

Kolla filmen från våra danska vänner (textad på engelska) där man får se hur lätt det är för butiker och varuhus att spara mycket el och pengar bara genom att stänga av när det är stängt.