Lidia Salame

Projektledare


Arbetar med energieffektivisering i fastigheter.Tel. 0704-77 66 10
lidia.salame@energikontorsydost.se

"Det är viktigt att ständigt jobba mot en långsiktig hållbar utveckling för att minska negativ påverkan på människan och miljön. Genom energieffektivisering och användning av förnybara energikällor får man en ljusare och tryggare framtid. Som projektledare på Energikontoret sydost har jag möjlighet att skapa ett hållbart energisystem, skapa nätverk, sprida kunskapen och driva utvecklingen framåt. "

Det här arbetar Lidia med

Arbetar på kontoret i Växjö framför allt med projekt som har byggnader och fastigheter i fokus för energieffektivisering och förnybar energi.


Sitter på kontoret i Växjö

Bakgrund

Byggnadsingenjör utexaminerad från Linnéuniversitetet i Växjö. Har jobbat som tolk i samband med studierna och lärare på låg och mellanstadiet efter examen.


Anställd på Energikontor Sydost sen 2017.