André Benaim

Projektledare


Arbetar med hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi
andre.benaim@energikontorsydost.se

"Liksom att äta hälsosamt är grunden för den fysiska hälsan är förnybar energi grunden för ett hållbart samhälle."

Det här arbetar André med

Är projektledare och arbetar med att öka och stödja innovation för blå och grön turism inom cirkulär ekonomi, samt med energieffektivitet i byggnader.


Sitter på kontoret i Karlskrona

Bakgrund

Andre har en masters inom ”Strategisk Ledarskap för Hållbarhet” och en licentiatexamen om ”Innovation Kapacitetsutveckling och Mätning”. Arbetserfarenheter inom egenmakt, coachning, beteendeförändringsprocesser, samt innovationskapacitet och hållbar utveckling inom olika typer av organisationer.


Anställd på Energikontor Sydost sen 2017.