Roger Gunnarsson

Projektledare


Arbetar med energieffektivisering och beteendefrågor. Regional utvecklingsledare och samordnare för EKR i Sydost.Tel. 070-620 83 05
roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

"Den bästa kilowattimmen är den som inte används!"

Det här arbetar Roger med

Samordnare för energi- och klimatrådgivarna i Sydost. Nationell samordnare för de insatsprojekt som drivs av Energikontoren Sverige. Arbetar med energieffektivisering inom industri, handel och föreningsliv samt för privatpersoner.


Sitter på kontoret i Oskarshamn

Bakgrund

Har arbetat inom verkstadsindustri med utvecklingsprojekt, produktions- och planeringsfrågor samt med kvalitetssystem. Roger har dessutom bakgrund som energi- och projektkonsult.


Anställd på Energikontor Sydost sen 2004.