Projektfinansiering

 

Under denna rubrik beskrivs de program som vi bedömer är mest intressanta för våra medlemmar. 

I EU och i Sverige finns flera olika program med syfte att stödja övergången till ett hållbart energisystem. Oftast är det innovativa projekt vars erfarenheter andra kan ha nytta av som finansieras. Projekten kan vara innovativa på olika sätt; innovativt partnerskap, innovativa system där delarna redan är vanliga produkter, nya metoder för kampanjer etc. 

 

Så här kan vi hjälpa till

Energikontoret kan vara behjälplig vid ansökningar. Vi kan ha bevakning, vidarebefordra projektinbjudningar, hjälpa till att bedöma projektidéer, om finansiering är möjlig och var det skulle kunna passa. 

Medlemmarna kan även anlita Energikontor Sydost för att utveckla projekt och skriva ansökningar. Medlemmar kan göra detta utan upphandling.

 

Så här jobbar Energikontor Sydost

Verksamheten är till 95 % baserad på projektmedel som vi ansöker om hos nationella och regionala svenska myndigheter samt olika EU-program. Genom projekten får Energikontor Sydost finansiella resurser för att arbeta med energi- och klimatfrågor och medlemmarna och andra aktörer får möjlighet att tillsammans med oss ansöka om egen finansiering.

Självklart ska allt vårt arbete leda till att vi tillsammans når uppsatta energi- och klimatmål, ser ni behov av en insats inom ett visst område så tveka inte att kontakta oss!

 

Intyg om stöd - tack för din hjälp! 

När Energikontor Sydost ansöker om projekt är det ofta viktigt att visa att det finns stöd för projektet och att det är i linje med mål och prioriteringar i regionen eller i enskilda kommuner. Detta görs med ett intyg som har olika benämningar men ungefär samma innebörd. De kan till exempel heta Avsiktsförklaring, Letter of Support eller Letter of Intent. Det kan innebära olika grader av engagemang till exempel att stödja idén, att aktivt delta i projektet, att delta i utbildningar eller att ta emot informationsmaterial.