Energibalans – ett verktyg för beslut och uppföljning

Energikontor Sydost erbjuder alla våra ägare att beställa årliga visuella energibalanser (i form av Sankey-diagram*) och fullständiga energibalanser** för den geografiskt avgränsade kommunen. Ett Sankey-diagram är ett sätt att grafiskt redovisa energiflödet för en kommun eller för ett helt län.*** Läs mer om energibalanser och sankey-diagram här

 

I erbjudandet ingår, som ett komplement, att Energikontor Sydost också tar fram uppgifter på andel förnybar energi, samt CO2 per capita. 

 


Erbjudande till våra ägare: 

  -    Visuell energibalans  (sankey-diagram) (inkl komplement) avseende ett år = 6500 kr + moms
  -    Visuell energibalans (sankey-diagram) (inkl komplement) för ett jämförelseår (tex 1990) = 6500 kr + moms

  -    Muntlig presentation på plats hos ägare = max 6500 kr + moms samt restid tillkommer.

 

Fullständig energibalans

 -    För  mer innehåll och prisuppgift, kontakta Göran Gustavsson

 

Beställ energibalans här

Fyll i dina uppgifter och kryssa i vad du är intresserad av. Klicka sedan på ”Skicka”, så kontaktar vi dig inom kort!

 

Ditt namn                                       

Kommun/region                         

Epost som vi kan nå dig på   

Jag vill

 ha offert

 beställa

 

Följande möjligheter finns

 Visuell energibalans - avseende aktuellt år

 Visuell energibalans - avseende jämförande år, tex 1990

 Energibalans - avseende aktuellt år

 Muntlig presentation och genomgång (offert lämnas efter diskussion med beställaren)

 

 

 

*Sankey-diagram är en specifik typ av flödesschema, i vilken bredden av pilarna visas proportionellt mot flödesmängden. Energibalans som visualiseras i ett Sankey-diagram kan visa alla de primära energiflödena in i en kommun. Bredderna hos banden är direkt proportionell mot energitillförsel, omvandling och användning. 

**Med fullständig energibalans menar vi en djupare analys i såväl tillförd som slutanvänd energi i kommunen/länet. Vi redovisar också den el – och fjärrvärmeproduktion som sker. Storleken av de olika flödena jämförs över tid. Vi presenterar också de växthusdrivande emissioner man får som ett resultat av energianvändningen och annan verksamhet i området.
 

***För energistatistik gäller att: data som finns tillgänglig från våren år 2021 avser 2019 (vilket innebär att det senaste år då uppgifter hos SCB fanns tillgängligt är två år tillbaka i tiden).