Tidigare nyheter

Tillbaka


2017


Information om tekniker för småskalig kraftvärme på Svebios konferens

2017-11-16
14- 15 nov medverkade projektledare Daniella Johansson på Svebio Stora biokraft-och värmekonferens i Sandviken. Konferensen inleddes med ett studiebesök på ett av Sveriges största biokraftvärmeverk på BillerudKorsnäs,  samägt av BillerudKorsnäs och Gävle Energi. Under konferensen diskuterades sedan bland annat det nyaste från klimatförhandlingarna i EU rörande fast biomassa, pelletsmarknaden i Sverige, rapport från klimatsamtalet i Bonn, vilka bioenergiprojekt som beviljats i Klimatklivet, samt vilka kriterier och villkor som gäller. 
Under konferensens andra dag 15 nov modererade Daniella Johansson ett spår om småskalig kraftvärme.  Ny studie kring potentialen för småskalig kraftvärme och olika leverantörer med nya tekniker presenterades. 

 

 

 


Sveriges första ORC på fjärrvärmeanläggning invigd

Den 31 maj 2017 invigdes den ORC-anläggning (organisk Rankinecykel) som installerats på den befintliga biobränslepannan på fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby. Detta gör att Ronneby Miljöteknik nu inte bara producerar förnybar värme till husen i Bräkne-Hoby, utan också skickar ut lokalproducerad grön el på elnätet. Läs mer


ORCn igång i Bräkne-Hoby

2017-04-10

Nu är ORC:n på plats och har körts igång i Bräkne-Hoby. I fredags genomfördes det första studiebesöket – hör gärna av dig till Karoline Alvånger om du också är nyfiken att komma och titta på denna smarta lösning för samtidig produktion av både el och värme! Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ORC på väg till Bräkne-Hoby

2017-02-10

Nu är allt förberett för installationen av den organiska Rankinecykeln (ORC) på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. Läs mer här.


2016


Våtångsturbinen inlyft på Sörbyverket

2016-10-24

 

Under förra veckan lyftes turbinen in i Sörbyverket. Nu ska den kopplas in mot anläggningen och kommer därefter att köras igång och leverera ut på elnätet. Invigningen av den nya våtturbinen är planerad till januari nästa år.

 

ORC-anläggningen på gång i Bräkne-Hoby

2016-09-14

Den 12 september undertecknades ett leveransavtal mellan Ronneby Miljöteknik Energi AB och Againity AB gällande leverans av en ORC-anläggning till Bräkne-Hoby i Blekinge. Läs mer här

Foto: Anders Adolfsson, Energikontor Sydost.


2016


WST levereras i oktober

2016-08-26 

Sörbyverket snart redo för elproduktion. De mesta av förberedelserna är klara, elkablarna är redo för elleverans. I början av Oktober levereras den unika turbinen till Sörbyverket och kort därefter hoppas Ronneby Miljöteknik att Sörbyverket är redo för elleverans. 


Lägesrapport inför hösten

2016-07-05

Våtturbinen (WST) kommer till Ronneby i sep/okt. Upphandlingen av ORC pågår. 

Annons om demonstration av anläggningarna kommer skickas ut under Kalmarsundsveckan i slutet av aug/början av september. Projektet kommer presenteras på Kraftvärmeforum i Stockholm i oktober. Projektet kommer även att presenteras på förgasningskonferens i Malmö den 20 oktober.

 

Energikontor Sydost önskar en trevlig sommar!


EMÅMEJERIET FICK HULTSFREDS KOMMUNS MILJÖPRIS 2015

2016-06-29 

Tillsammans med en privatperson fick Emåmejeriet dela på miljöpriset för 2015.

Emåmejeriet får priset för att man satsar på micro-förgasare och därmed ersätter den fossila oljeeldningen som förser mejeriet med el och värme.

Vi gratulerar Emåmejeriet till priset! 

Läs mer här


Satsning på ORC i BräkneHoby

2016-06-29

Läs mer om den nya tekniken här


Se föredraget om Smallscale CHP Life+ från seminariet på LNU 30 maj

2016-06-07

Läs mer här


Presentation av Smallscale CHP Life+ på bioenergi-seminarium

2016-05-30

Läs mer om seminariet här


Energy Cities

2016-04-29

Småskalig kraftvärme uppmärksammat i Energy Cities blogg. Läs här.


Utställning på Ronneby Energi-och teknikmässa

2016-04-27 

Läs mer om mässan här. 


Small Scale CHP på Nordic Baltic Bioenergy conferens

2016-04-22

Läs mer om konferensen i Vilnius här


Småskalig kraftvärme på Panndagarna

2016-04-14

Läs mer här.


2015


Invigning Emåmejeriet

2015-10-28

Läs mer om invigningen och se bilder >>

 

Quizzfrågor med rätt svar >>