Om biogas 

 

Biogas bildas när organiskt material bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö, så kallad anaerob rötning. I en biogasprocess deltar en mängd olika mikroorganismer i ett komplicerat samspel som leder till att sammansatta organiska föreningar, till exempel kolhydrater, fetter och proteiner bryts ner till slutprodukterna metan och koldioxid. Denna process sker naturligt i många miljöer med begränsad tillgång på syre, till exempel i sumpmarker, risfält och i magen på idisslare. 

 

I en biogasanläggning utnyttjas den naturliga processen genom att organiskt material såsom avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor och matavfall läggs eller pumpas in i en rötkammare, som är en helt lufttät behållare. I rötkammaren bildas rå biogas som huvudsakligen består av metan och koldioxid.


Biogas kan användas till både värme, el och, efter uppgradering, som fordonsgas. För att öka energiinnehållet i biogasen uppgraderas biogasen genom att separera koldioxiden från den energirika metangasen. Uppgraderad biogas utgör ett högklassigt miljövänligt alternativ till bensin och diesel. Produktionen av biogas uppgick 2014 till ca 1,8 GWh/år varav 57 % eller drygt 1 TWh användes som fordonsgas. 


Biogasen är förnybar och bidrar inte med något nettoutsläpp av koldioxid.
Läs mer på Biogasportalen.

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA