ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

biogassydost BiogasSydost Biogas Sydost

      Fordonsgas i världen

 

Storbritannien ser en stor potential för användning av biogas i transportsektorn

Enligt en ny rapport från Renewable Energy Association finns en stor potential i förnybara gasformiga bränslen t.ex. biometan som skulle kunna användas inom transporter, särskilt tunga fordon. Bränslens skulle kunna produceras från matrester och annat organiskt avfall och bidra till att nå 2020-målen. Läs mer på GNV Magazine från den 22 april.

 

Det spanska företagt INLAGRI har köpt fem Iveco Stralis lastbilar som går på flytande naturgas (LNG).

Enligt Iveco kommer bilarna att minska bränslekostnaderna med 40 % och investeringskostnaderna med 10 % jämfört med dieselbilar. Läs mera på GNV Magazin från den 22 april.

 

Europeisk biogasorganisation, EBA, vill ha EU-gemensamma regler för bioenergi.

Samtidigt som avsaknaden av en europeisk biogaspolicy ger medlemsländerna friheten att anpassa sina lagar till förutsättningarna i det egna landet så försvåras den gränsöverskridande handeln med biometan. EBA vill också att alla medlemsländer inför obligatorisk källsortering och insamling av organiskt hushållsavfall och företagsavfall för att öka andelen näringsämnen som tas tillvara genom rötning. Dessutom trycker man på att det ska finnas biometan på alla gastankställen i hela Europa antingen som sådan eller som inblandning I naturgas per 2030. Läs mer GNV Magazine.

 

Fortsatt internationell framgång för Biogas Sydosts medlemmar:

 

Purac bygger Nordens största anläggning för flytande biogas i Norge

Efter ett fantastiskt 2015 fortsätter framgångarna för Biogas Sydost medlemmen Purac som ska projektera och bygga Nordens största anläggning för framställning av flytande biogas i Skogn i närheten av Trondheim.

 

Anläggningen ska producera flytande biogas med ett energiinnehåll på 250 GWh per år motsvarande ca 25 miljoner liter diesel, vilket kommer att bespara miljön årliga utsläpp om ca 60 000 ton CO2 från fossila bränslen – ett väsentligt steg i rätt riktning gällande klimatpåverkan! Läs mer här

 

Kalmarbaserad Biogas Sydost medlem Purac Puregas AB får bygga Danmarks största uppgraderingsanläggning för biogas

Anläggningen som kommer att ligga i Vojens Denmark kommer att uppgradera upp till 6 000 Nm3 rågas i timmen och producerar energi som motsvarar en årlig konsumtion av 10 000 fordon. Anläggningen kommer att byggas och ägas av en annan Biogas Sydost medlem E.ON och Soenderjysk Biogas Invest A/S till hälften var. Läs mer här.

 

Unilever går över till flytande naturgas

Konsumentjätten Unilever har informerat om deras planer att gå över till flytande naturgas (LNG) i syfte att minska koldioxidutsläppen. Beslutet innebär att i slutet av 2016 kommer företaget att ha 100 LNG lastbilar i bruk. Enligt företaget kommer användningen av LNG minska koldioxidutsläppen med 11.5 % samt kväveoxid- och kvävedioxid-utsläppen med 35 % jämfört med diesel. Men störst effekt, en minskning me 95 %, får man när det gäller partikelutsläpp dvs. de utsläpp som orsakar hjärt- och lungsjuk-domar. Samtidigt förväntas ljudnivån minska med upp till 50 %. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202.

 

Spanien siktar på 40.000 gasdrivna fordon 2025

Spanien uppskattar att antalet gasfordon I landet kommer att stiga till 40 000 till år 2025. Av dessa går 4 000 på flytande naturgas (LNG) och 36 000 på komprimerad naturgas (CNG). För att uppnå målet har man satt en budget på två miljoner euro.De som köper gasbilar kan få ett stöd om 4 000€, för lätta lastbilar och distributionsbilar är stödet mellan 3 500 och 6 500€. Stödet för bussar och tunga lastbilar uppgår till 11 000 – 21 000 €. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202. 

 

Matthias Maedge utnämnd till ny generalsekreterare i NGVA Europe

Matthias Maedge har utnämnts till NGVS Europas nya general-sekreterare från 2016. Han efterträder Lennart Pilskog, som var generalsekreterare 2014-15 samt representerade Volvo i ett antal år i NGVA:s styrelse. NGVA är en intresseorganisation med syfte att främja användningen av natur- och biogas som fordonsbränsle. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202.

 

Antalet gasbussar ökar i           Tjeckien

Drygt 26 % av de nyregistrerade bussarna i Tjeckien gick på komprimerad naturgas (CNG) under 2015. Andelen gasbussar har ökat varje år från 10 % till drygt 26 %. Räknat på totalt antal bussar är andelen 4,5 % eller 880 fordon i 40 städer. Enligt statistik från CGA, Compressed Gas Association, går idag upp till 782 000 bussar i världen på gas. Läs mer på GNV Magazine från den 21 januari 2016.

 

Försäljning av gasbilar i världen kan överskrida 35 miljoner dollar 2025

konstaterar Navigant Reseach i Massachusets, USA i en färsk rapport. Men för att gas ska nå sin fulla potential som fordonsbränsle måste det finnas tillräckligt med tankställen och bilar som går på gas. Finns inte tillräckligt med bilar är det svårt att få bränslebolag att investera i tankställen och utan tankställen vill inte kunderna köpa gasbilar. Problemet är det samma i hela världen. Läs mera på gnvmagazine från den 5 januari 2016.

 

85 % av busstrafiken i Madrid går på naturgas 2016

Kommunfullmäktige i Madrids stad godkände inköp av 200 nya bussar varav 170 eller 85 % ska gå på gas 2016. Anledningen är att man vill förbättra luftkvaliteten i staden. Affären innebär att 43-50 % av Madrids bussflotta kommer att gå på gas. Läs mera på: gnvmagazine från den 30 december 2015. 


 Bild: Östra Småland

Miljöpartiet på besök hos More Biogas

Biogasproduktionen ger jobb, är bra för miljön och ökar självförsörjningsgraden, säger Gunnar Bergström, processingenjör på More Biogas och efterlyser långsiktiga politiska riktlinjer när Miljöpartiets skattepolitiska talesperson besöker anläggningen. Totalt räknar man att produktionen bidrar till 60 arbetstillfällen i Kalmarregionen. Läs hela artikeln i Östra Småland den 18 oktober här.


Bild: Hanna Jönsson

From Volvo with love

Den 14 oktober lanserades den nya Volvo V90 Bi-fuel. Den är baserad på samma motorteknik som föregångarna Volvo V60 och V70 Bi Fuel. Gastanken i Volvo V90 Bi Fuel rymmer 18 kilo, det ger en körsträcka på 40 mil enbart på gas. Till detta kommer bilens ordinarie bensintank som rymmer 55 liter. Miljödeklarationen för nya Volvo V90 Bi Fuel är inte färdigställd, men förväntas ligga på samma nivåer som föregångaren Volvo V70. Det betyder 120 gram CO2 i utsläpp på metandrift och 40 gram CO2 i utsläpp för körning på 100 procent biogas. Alla bilar levereras dock inte, som denna, med autografer och Biogassymbolen. 

Nästa bilmärke att leverera en ny gasbilsmodell är Audi som lanserar sin Audi A4 Avant g-tron under 2016 för leverans under 2017. Bilen har en beräknad räckvidd på upp till 50 mil på enbart gasdrift och kompletterande bensinmotor för ytterligare räckvidd vid behov. Audi A4 Avant g-tron är utrustad med gastankar tillverkade i glas- och kolfiberförstärkt polyamid.


Den som kör en gasbil och konsekvent tankar den rätt har redan minskat sin klimatpåverkan med 70 %

År 2030 ska Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta och till samma år ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat 70 procent, enligt de sju partierna som står bakom Miljömålsberedningen. Biogasen har i genomsnitt cirka 72 procent lägre klimatpåverkan än det fossila drivmedel den ersätter, enligt EU:s förnybarhetsdirektiv. Därmed kan den som byter till en gasbil och konsekvent tankar den rätt, räcka upp handen 14 år för tidigt och säga ”klar” skriver Mattias Goldmann, Fores på ETC debatt. Läs hela artikeln här.


Framgångsrikt år för kalmarföretaget Puregas Solutions

Kalmarföretaget och Biogas Sydost–medlemmen Puregas Solutions tog under första halvåret 2016 hem åtta kontrakt på anläggningar för biogas. Två av de kontrakt som tecknats gäller leverans av en uppgraderingsanläggning för biogas till ett whisky destilleri i Skottland samt världens största modulbyggda biogas uppgraderingsanläggning till Danmark.


Så kan biobränslen hjälpa oss nå klimatmål

24 näringslivsföreträdare och större företag inom drivmedels- och transportsektorn föreslår på SvD Näringsliv debatt den 8 oktober ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Förslaget, som ska hjälpa Sverige att nå sina klimatmål, utveckla branschen och underlätta investeringar i biodrivmedelsproduktion, bygger bl.a. på

  • en årligen ökande reduktionsplikt av växthusgasutsläpp för bensin och diesel
  • fortsatt skattenedsättning baserad på klimatprestanda för höginblandade och rena  biodrivmedel som hålls utanför reduktionsplikten. Läs hela artikeln på SvD Näringsliv.

Biogasproduktionen i Sverige fortsätter att öka             

 

Biogasproduktionen i Sverige ökade med 9 procent till 1 947 GWh år 2015. Ökningen är en följd av större kapacitet för biogasproduktion. Dessutom fortsätter trenden att alltmer biogas blir uppgraderad, vilket innebär att biogasen kan användas som drivmedel till fordon. Totalt stod uppgraderad biogas för cirka 63 procent av produktionen. Läs mer på energimyndigheten.se


Passiv hållning farlig – stimulanser för biobränslen nödvändig

 

 - Vi är djupt oroade över regeringens passiva hållning avseende biobränslen, säger Fredrik Daveby, VD på Motormännens Riksförbund i en kommentar på Via TT. De utgör en viktig del för att kunna uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta och det gäller skapa långsiktiga och konkurrensmässiga förutsättningar. Regeringen tycks även fortsättningsvis inta en passiv hållning gentemot Europeiska kommissionens och dess tolkning av reglerna om statligt stöd, som hittills har hindrat en positiv utveckling i frågan.

 


Bilar som går på förnybara bränslen ökar i regionen

 

Enligt Trafikanalys statistik 2016:3 ökade antalet gasbilar i trafik i sydost det senaste året med 18,4 % från 1091 personbilar 2014 till 1292 personbilar 2015. Totalt ökade personbilar i trafik i sydost med 1,6 %. Fördelad per län ser gasbilsstatistiken ut enligt följande: Blekinge 293 (260), Kalmar län 589 (528) och Kronoberg 410 (303). Störst var ökningen i Kronobergs län med 35 %.

Motsvarande siffror för el, elhybrid och laddhybrider totalt är en ökning på 31 % från 1323 (2014) till 1734 fordon 2015. Störst var ökningen i Blekinge hela med hela 47 %. I Kronoberg var ökningen 30 % och i Kalmar län 23,6 %. Antalet rena elbila i trafiken var 174 i slutet av året.

Även om etanolbilar ökade med bara blygsamma 2 % är de fortfarande den största gruppen personbilar som går på förnybara bränslen. Totalt antal etanolbilar i trafiken i våra tre län var 18 538 i slutet av förra året.

 


Är man intresserad av jordbruk är man intresserad av miljö

- Florian Lafoux om sin praktik på More Biogas

 

Florian Lafoux, 22-årig teknisk agronomstudent har nyss avslutat sin nio veckor långa praktik på More Biogas i Kalmar som förmedlades av Energikontor Sydost.

Florian visste redan vid 15-årsåldern att han ville arbeta med biogas efter att ha följt ett lokalt projekt i hemkommunen  Ciron i centrala Frankrike. Då handlade det om 20 lantbrukare som ville starta biogasproduktion, ett projekt som fortfarande är aktuellt.

På More var frågeställning till en början kondensvattnet och hur man minskar den i produktionen. Under tiden visade sig emellertid att luktproblematiken var mer akut och prioritet i arbetet kom i stället att handla om biofilter och hur man optimerar och stabiliserar PH-värdet i det. Det visade sig vara ett bra val och resultaten lät sig inte vänta. Eftersom lukt i samband med biogasproduktion är ett universellt problem innebar det en vinna-vinn situation för båda parter.

På frågan om det finns skillnader mellan Frankrike och Sverige när det gäller biogasproduktion svarade Florian att produktionen är identiskt men vad man använder biogasen till skiljer sig åt.

Efter avslutade studier vill Florian fortsätta att arbeta med biogas, gärna utomlands även om miljöintresset har blivit större under tiden för, som Florian säger: ”Är man intresserad av jordbruk är man intresserad av miljö”.

För mer information kontakta

Hannele Johansson

hannele.johansson@energikontorsydost.se

Tel: 0734-19 91 81

                                                                           


Studiebesök i Swinoujscie

Projektgruppen för Baltic Re-energy besökte Swinoujscie i mitten av maj och fick tillfälle att se de imponerande LNG-terminalerna om 160 000 m3 vardera på plats. Gasen i dessa lager ångas upp och sprutas in i naturgasnätet, men i framtiden är tanken att skaffa en tredje terminal för att även kunna exportera gas. Baltic Re-energy är financierat av Svenska Institutet. Partners i projektet kommer från Sverige (koordinering), Litauen, Polen och Tyskland. Syftet med projektet är att undersöka om det finns förutsättningar att bygga en marknad för flytande gas runt södra Östersjön.


Tommy Lindström föreläser på latinamerikansk avfallskonferens

Tommy Lindström på Länsstyrelsen i Kalmar län föreläser den 2:a juni på den Latinamerikanska avfallskonferensen om vikten av samarbete mellan privata och offentliga aktörer för att utveckling ska komma till stånd, detta med biogasarbetet i Kalmar län som förebild. På konferensen kommer en egenhändigt gjord film (på spanska) att visas som redogör för insamling av matavfall för biogasproduktion. Som konkret exempel visas sorteringen på KSRR:s avfallsanläggning Moskogen.

 

 


Största trafikupphandlingen i Kalmar län är nu avslutad

Den största upphandlingen någonsin av kollektivtrafik i länet är avslutad. På tisdagens togs beslut om tilldelning motsvarande 4,8 miljarder kronor. Det var landstingsstyrelsens arbetsutskott som sa ja till tilldelningsbeslutet för busstrafiken i länet under perioden 2017-2027. Trafikstarten äger rum i augusti 2017.

Ett av landstingets huvudkrav i upphandlingen har varit att länets kollektivtrafik ska vara helt fossilbränslefri 2020 och inriktning och huvudalternativet för drivmedel ska vara biogas. Läs hela artikeln här .  


Studiebesök på Sötåsen

Medlemmar i Biogas Sydost samt ett flertal andra biogasintressenter fick bekanta sig med småskalig uppgradering och fordonsgasproduktion på Naturbruksgymnasiet Sötåsen torsdagen den 10 mars.

På programmet stod bl.a. demonstration av Sötåsens biogasanläggning och anläggning för processintern metananrikning, presentation av uppgradering med processintern metananrikning samt nyutvecklad småskalig uppgradering och småskalig förvätskning av metan liksom omvandling av koldioxid till metan & metanol. Dagen avslutades med besök på Vadsbo Biogas AB, som är ett exempel av en lyckad biogassatsning. Värdar för dagen var JTI och Hushållningssällskapet tillsammans med Naturbruksgymnasiet Sötåsen. Det går att ladda ner presentationerna här.


Biogas Sydost medlemmar satsar på biogas

Mönsterås kommun har skrivit på ett avtal med företaget Småländska bränslen angående byggandet av en tankstation och en ny bussdepå för biogas. I augusti 2017 beräknas tankstationen och depån för biogas vara på plats. Avgörande för att det ska bli så är att en stor del av busstrafiken i länet kommer att drivas med hjälp av biogas. Besked om detta väntas i sommar. Läs mer i Östra Småland från den 26 januari.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev - Klicka här