Biogas Sydost biogassydost BiogasSydost Biogas Sydost

   Biogas Sydost

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som aktivt arbetar för att förbättra förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige.

 

Nyheter om biogas i Sydost och Sverige

Ändrad fordonsbeskattning för lätta fordon

Regeringen presenterar i dag förslag till ändrad fordonsbeskattning för lätta fordon för att främja fler miljöbilar, vilket också kallas bonus-malus. Regeringen föreslår en bonus på 7 500 kronor för fordon som drivs på gas. Läs hela artikeln på Energigas Sveriges hemsida och i Regeringens pressrelease 


Ny bilhall för el- och biogasbilar invigd i Växjö

 

Den 23 mars invigde Stefan Hermansson, Småländska Bränslen och Alexander Enulescu från Konvegas sin gemensamma utställningshall för el- och biogasbilar på Hammargatan 13 i Växjö. Det kom ett stort antal intresserade som fick förutom att mingla med likasinnade, även njuta av en god soppa samt trevliga föredrag som hölls av Stefan själv och Jan Rapp. I hallen fanns för tillfället flera olika gasbilsmodeller som var sex månader eller äldre. Avsikten är att ta in dito elbilar och på sikt även bilar som går på vätgas. Det gick även bra att provköra bilar om man ville det. Det ska bli intressant att se om det blev några affärer. 


EU-förslag till revidering av förnybarhetsdirektivet

Bra för biogas och skogsbaserade biodrivmedel, en öppning för förnybar el men förödande för grödbaserade biodrivmedel, så sammanfattar 2030-sekretariatet EU-kommissionens förslag till revidering av förnybarhetsdirektivet. Läs mer på Sekretariatets hemsida


Ny medlem i Biogas Sydost

Vi välkomnar Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR som medlem i Biogas Sydost.

KSRR ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. KSRR samlar in utsorterat matavfall hos privatpersoner och verksamheter. För att skilja matavfall från restavfall har KSRR byggt en sorteringsanläggning i Moskogen. I sorteringsanläggningen skiljs matavfallspåsarna från restavfallet. Matavfallet mals ner, späs med vatten och bearbetas till en ”slurry” för att sedan bli till biogas och biogödsel som ersätter fossila bränslen och konstgödsel.  


Studiebesök på skånskt kunskapscenter för biogasutveckling i Trelleborg

Magdalena Andersson, Mörbylånga kommun; Hannele Johansson, Energikontor Sydost, Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun; Ulrika Welander, Linnéuniversitetet och Tommy Lindström, Länsstyrelsen i Kalmar län besökte Trelleborgs Biogascenter den 23 februari 2017. I centret, som drivs av samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Hållbar utveckling, ingår en stor utställningshall där man kan få information om biogasens utveckling genom tiderna samt om produktionsprocesser och olika användningsområden. Kunskapsspridning sker genom studiebesök, föreläsningar och genom spridning av informationsmaterial.


Rekordår för biodrivmedel

Användningen av biodrivmedel steg till en ny rekordnivå under 2016. Totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel, vilket är nästan en femtedel av all energi i landets fordonsdrift, visar branschstatistik.

Användningen av biodrivmedel ökade med 26 procent, eller 359 700 kubikmeter, i fjol jämfört med året före, enligt preliminär statistik från Svenska petroleum och biodrivmedelinstitutet (SPBI). Samtidigt redovisar Svenska bioenergiföreningen (Svebio) årssiffror, enligt vilka biodrivmedel totalt svarade för 18,6 procent av energiinnehållet i drivmedel för fordon förra året. Läs mer på DN Ekonomi 2017-02-20.


Seminarium om flytande biogas i Lidköping

 

Över sjuttio intressenter mötte upp när Biogas Öst bjöd till ett seminarium inom ramen för projektet ”Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas” den 7 februari 2017 i Lidköping. Bl.a. fick teknikleverantörer från olika nordiska länder och Frankrike presentera sina lösningar som skilde sig från varandra på olika punkter. Alla var dock överens om att gasen måste bli flytande för att nå den tunga trafiken. Scania och Iveco kan redan erbjuda tunga fordon som går på flytande gas och Volvo kommer med en metan-diesel lastbil under 2017. Efter presentationerna följde en paneldebatt med Arne Jacobsson, Wärtsila (N); Jacob Himmelstrup, Närenergi (DK); Lars-Evert Karlsson, Puregas Solutions (SE) och Benjamin Berg, Cryo Pur (F) där deltagarna fick bl.a. svara på frågor om vad som krävs för att få biogasen att lyfta. 


Ny biogasmack invigd i Ronneby

 

 

 

Den 26 januari 2017 fick Ronneby äntligen det efterlängtade gastankstället. Ett stort antal intressenter mötte upp och lyssnade när Stefan Hermansson från Växjö Motor Company berättade om resan dit. Landshövdingen fick tanka den första bilen som kördes fram av Sofie Samuelsson, Ronneby kommun.


Obamas sista drag – 500 miljoner dollar till FN:s gröna klimatfond

Tre dagar innan Obama lämnar över posten som USAs president till Donald Trump passade hans administration på att överföra 500 miljoner dollar till FN:s gröna klimatfond. Läs hela artikeln på Aktuell hållbarhet.


Ford och BRC satsar på gasdrivna bilar

Ford Sverige har tillsammans med företaget BRC Sweden inlett en storsatsning på gasdrivna bilar. Flera nya modeller är planerade för lansering under 2017, och först ut är Ford Mondeo Kombi där 39 bilar kommer att rulla i Malmö Taxis regi.

Det är Fords prisbelönta Ecoboost-motorer som varit den största bidragande faktorn till samarbetet, en motor som ger en mycket bra effekt med biogas. Läs mer på Motormagasinet.


Finska Gasum köper Swedish Biogas International

Företagsköpet, som blev klart den 2 januari 2017, innebär att Gasum tar över fem svenska biogasanläggningar i Jordberga, Katrineholm, Lidköping och Örebro samt att bolaget får en majoritetsandel av aktierna i produktionsanläggningen i Västerås. Swedish Biogas International äger också 50 procent av Vadsbo Biogas. I och med köpet blir Gasum den största producenten av biogas i Norden. Mera information om köpet finns i Bioenergitidningen.


Fordonsgas i världen

Norge får två nya LNG-färjor 2018

Torghatten Nord, som ombesörjer sjögående kollektivtrafik i Nordland och Troms i Norge, har köpt två LNG-färjor av Vard. De nya bil- och passagerarfärjorna, som kommer att levereras under andra halvan av 2018, kan ta upp till 180 bilar, 550 passagerare samt besättning. Färjorna är 425 fot långa och går i 18 knop. Läs mer på GNV Magazine 170217.

 

 

År 2025 kommer ca 10 % av världens medeltunga och tunga lastbilar gå på komprimerad och flytande naturgas enligt en rapport från Frost & Sullivan (F&S). Det är Kina, Europa och Nordamerika som kommer att stå för mer än 80 % av den globala försäljningen av tunga gasfordon.Läs mer på GNV Magazine 170214.

 

 

Helsingfors byter ut naturgas mot biometan i sina stadsbussar

Helsingfors kommer under 2017 att få biometan I stället för naturgas i de 22 gasbussar som går i stadstrafiken. Upphandlingen gjordes av Helsinki Region Transport (HSL) som räknar med att valet av biometan kommer att minska koldioxidutsläppen årligen med 1 367 ton. Gasen till bussarna levereras av Gasum. Läs mer på GNV Magazine 170123.

 

Tyskland provkör LNG i hamnen i Druisburg

Enligt representanter för RWE erbjuder hamnen I Druisburg utomordentliga möjligheter för LNG. Som världens största inlandshamn har den access till alla trafikled. Det pilotprojekt som nu pågåromfattar mobila tanktställen och en konvertering av fordonen i hamnen till LNG-drift. Läs mer i GNV Magazine 170104.

 

 

Reading bekräftar ordern för första fem ADL dubbeldäckare som ska gå på biogas

Reading Buses har bekräftat att de lagt en order till Alexander Dennis (ADL) om de första dubbeldäckarna i Storbritannien som går på gas och som därmed ingår i landets största bussflotta.

Fordonen, som kommer att tas I bruk i slutet av november 2016, är alla Enviro400CBG biogasbussar, utvecklade av ADL och Scania. Bussarna motsvarar LCEB standards och släpper bevisligen ut 20 % mindre koldioxid än motsvarande Euro 6 diesel fordon. Eftersom fordonen går på biogas innebär det att de är de mest miljövänliga bussarna någonsin i Storbritannien. Läs hela artikeln på GNV Magazine 2016-11-13. 

 

 

 

Alimerka köper tjugo LNG-lastbilar av Scania

Den spanska livsmedelskedjan Alimerka har köpt tjugo nya distributionsfordon som går på flytande naturgas (LNG), vilket minskar koldioxidutsläppen med 30 % jämfört med motsvarade dieselfordon. För varje lastbil blir minskningen 40 ton mindre koldioxid per år enligt Alimerka. som valde Scania som leverantör. De två LNG-tankarna garanterar en räckvidd på 100 mil. Affären, som gick till Scania, motsvarar en investering på 3 M€.

Läs hela artikeln på GNV Magazine 2016-11-06.

 

Gazprom väljer LNG som bränsle för vägtransporter på hemma-marknaden

Gazprom har tagit fram en plan för  småskalig produktion och användning av flytande naturgas (LNG) för perioden 2017-19. I planen ingår flera pilotprojekt i syfte att främja  användningen av LNG på hemmamarknaden. Företaget har skissat ett distributionsnät för gasstationer över hela Ryssland och håller på att undersöka vilka förvätskningsmetoder som är bäst anpassade för småskalig produktion av flytande naturgas. Fordonsgasen ses som prio ett på den ryska hemmamarknaden. Läs hela artikeln på GNV Magazine 2016-11-06.

 

Scania levererar LNG-lastbilar till Holland

Den 20 oktober 2016 fick Tielbeke Transport i den holländska staden Lemelerveld åtta nya Scania G340 Highline lastbilar som går på LNG och som kommer att leverera varor till Kruidvat apotek och kemikalie-affärer.

Företaget valde LNG därför att standardtankar på 150 kg har den räckvidd som behövs för deras dagliga leveranser. Kör man med motsvarande fordon som går på komprimerad gas (CNG) krävs ett extra stopp för tankning. Dessutom har man redan fyra likadana enheter inom företaget.

Fordonen har en körsträcka på 100 000 km/år. De levererades av Scania Zwolle och Scania Lemler-veld står för servicekontraktet. Läs mer på GNV Magazine.

 

 

LNG på frammarsch I Italien

Det italienska transportföretaget i-Fast Automotive Logistics har beställt 10 Iveco New Stralis Natural Power (NP) fordon som går på LNG. Detta är den första europeiska leveransen av fordon som används för biltransporter och som går på LNG. Valet av LNG innebär att fordonen kan köra in i städer där tuffare ljud- och utsläppsgränser håller på att introduceras.

I Italien finns idag sex LNG-stationer men nya tankställen planeras och I slutet av året uppskattar man att det ska finnas totalt tio LNG-stationer i landet. Läs mer här.

 

Storbritannien ser en stor potential för användning av biogas i transportsektorn

Enligt en ny rapport från Renewable Energy Association finns en stor potential i förnybara gasformiga bränslen t.ex. biometan som skulle kunna användas inom transporter, särskilt tunga fordon. Bränslens skulle kunna produceras från matrester och annat organiskt avfall och bidra till att nå 2020-målen. Läs mer på GNV Magazine från den 22 april.

 

Det spanska företagt INLAGRI har köpt fem Iveco Stralis lastbilar som går på flytande naturgas (LNG).

Enligt Iveco kommer bilarna att minska bränslekostnaderna med 40 % och investeringskostnaderna med 10 % jämfört med dieselbilar. Läs mera på GNV Magazin från den 22 april.

 

Europeisk biogasorganisation, EBA, vill ha EU-gemensamma regler för bioenergi.

Samtidigt som avsaknaden av en europeisk biogaspolicy ger medlemsländerna friheten att anpassa sina lagar till förutsättningarna i det egna landet så försvåras den gränsöverskridande handeln med biometan. EBA vill också att alla medlemsländer inför obligatorisk källsortering och insamling av organiskt hushållsavfall och företagsavfall för att öka andelen näringsämnen som tas tillvara genom rötning. Dessutom trycker man på att det ska finnas biometan på alla gastankställen i hela Europa antingen som sådan eller som inblandning I naturgas per 2030. Läs mer GNV Magazine.

 

Fortsatt internationell framgång för Biogas Sydosts medlemmar:

 

Purac bygger Nordens största anläggning för flytande biogas i Norge

Efter ett fantastiskt 2015 fortsätter framgångarna för Biogas Sydost medlemmen Purac som ska projektera och bygga Nordens största anläggning för framställning av flytande biogas i Skogn i närheten av Trondheim.

Anläggningen ska producera flytande biogas med ett energiinnehåll på 250 GWh per år motsvarande ca 25 miljoner liter diesel, vilket kommer att bespara miljön årliga utsläpp om ca 60 000 ton CO2 från fossila bränslen – ett väsentligt steg i rätt riktning gällande klimatpåverkan! Läs mer här

 

Kalmarbaserad Biogas Sydost medlem Purac Puregas AB får bygga Danmarks största uppgraderingsanläggning för biogas

Anläggningen som kommer att ligga i Vojens Denmark kommer att uppgradera upp till 6 000 Nm3 rågas i timmen och producerar energi som motsvarar en årlig konsumtion av 10 000 fordon. Anläggningen kommer att byggas och ägas av en annan Biogas Sydost medlem E.ON och Soenderjysk Biogas Invest A/S till hälften var. Läs mer här.

 

Unilever går över till flytande naturgas

Konsumentjätten Unilever har informerat om deras planer att gå över till flytande naturgas (LNG) i syfte att minska koldioxidutsläppen. Beslutet innebär att i slutet av 2016 kommer företaget att ha 100 LNG lastbilar i bruk. Enligt företaget kommer användningen av LNG minska koldioxidutsläppen med 11.5 % samt kväveoxid- och kvävedioxid-utsläppen med 35 % jämfört med diesel. Men störst effekt, en minskning me 95 %, får man när det gäller partikelutsläpp dvs. de utsläpp som orsakar hjärt- och lungsjuk-domar. Samtidigt förväntas ljudnivån minska med upp till 50 %. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202.

 

Spanien siktar på 40.000 gasdrivna fordon 2025

Spanien uppskattar att antalet gasfordon I landet kommer att stiga till 40 000 till år 2025. Av dessa går 4 000 på flytande naturgas (LNG) och 36 000 på komprimerad naturgas (CNG). För att uppnå målet har man satt en budget på två miljoner euro.De som köper gasbilar kan få ett stöd om 4 000€, för lätta lastbilar och distributionsbilar är stödet mellan 3 500 och 6 500€. Stödet för bussar och tunga lastbilar uppgår till 11 000 – 21 000 €. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202. 

 

Matthias Maedge utnämnd till ny generalsekreterare i NGVA Europe

Matthias Maedge har utnämnts till NGVS Europas nya general-sekreterare från 2016. Han efterträder Lennart Pilskog, som var generalsekreterare 2014-15 samt representerade Volvo i ett antal år i NGVA:s styrelse. NGVA är en intresseorganisation med syfte att främja användningen av natur- och biogas som fordonsbränsle. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202.

 

Antalet gasbussar ökar iTjeckien

Drygt 26 % av de nyregistrerade bussarna i Tjeckien gick på komprimerad naturgas (CNG) under 2015. Andelen gasbussar har ökat varje år från 10 % till drygt 26 %. Räknat på totalt antal bussar är andelen 4,5 % eller 880 fordon i 40 städer. Enligt statistik från CGA, Compressed Gas Association, går idag upp till 782 000 bussar i världen på gas. Läs mer på GNV Magazine från den 21 januari 2016.

 

Försäljning av gasbilar i världen kan överskrida 35 miljoner dollar 2025

konstaterar Navigant Reseach i Massachusets, USA i en färsk rapport. Men för att gas ska nå sin fulla potential som fordonsbränsle måste det finnas tillräckligt med tankställen och bilar som går på gas. Finns inte tillräckligt med bilar är det svårt att få bränslebolag att investera i tankställen och utan tankställen vill inte kunderna köpa gasbilar. Problemet är det samma i hela världen. Läs mera på gnvmagazine från den 5 januari 2016.

 

85 % av busstrafiken i Madrid går på naturgas 2016

Kommunfullmäktige i Madrids stad godkände inköp av 200 nya bussar varav 170 eller 85 % ska gå på gas 2016. Anledningen är att man vill förbättra luftkvaliteten i staden. Affären innebär att 43-50 % av Madrids bussflotta kommer att gå på gas. Läs mera på: gnvmagazine från den 30 december 2015.