Du som företagare är viktig i den gröna omställningen

Öka lönsamheten, bli konkurrenskraftig och minska din negativa miljöpåverkan

Energikontor Sydost har som uppdrag att bidra till ett hållbart energisystem i sydost, en viktig del av det arbetet omfattar att stötta verksamhetsutvecklingen hos dig som företagare.  I samhället sker det idag en ökande medvetenhet om hur viktigt det är att  agera hållbart, för dig som företagare innebär detta också du måste utvecklas för att möta de större förväntningarn och de nya kraven som kommer från kunder och samhälle.  Att jobba med hållbarhetsfrågor är en fråga om överlevnad på flera plan -  förutom att vara en del av drivkrafterna för en hållbar framtid - ger det även affärsnytta med stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet.

 

Vi stöttar dig på vägen

Alla företag och den verksamhet ni bedriver är beroende av energisystemet och era val påverkar dels den miljöpåverkan er verksamhet ger upphov till , och dels påverkar valen hela systemets utformning. Genom att välja gröna elavtal, investera i sol- och vindenergi, fasa ut fossila drivmedel och i alla led ta bort energislöseri och effektivisera  användningen  påverkar du både tillförsel och anvädningen av energi.  Att aktivt arbeta med energibesparing har inte enbart positiv inverkan på energisystemet och miljön, utan ett ökat energimedvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrensfördel. 

 

Vi på Energikontoret erbjuder löpande flera olika stödåtgärder, vårt arbete riktar sig främst till dig som driver eller arbetar inom  små och medelstora företag. På denna sidan, uppe i menyn till vänster, hittar du löpande vilket stöd du kan erhålla just nu. 

 

  • Ta gärna kontakt med oss - har vi inte ett stöd som passar dig just nu kanske vi kan utveckla ett nytt projekt tillsammans! Våra medarbetare hittar du här.

Kunskapsbanken (scrolla längst ner på sidan)

Här hittar du fakta, goda exempel, verktyg riktat till dig som företag och företagare. Längst ner på sidan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer. Till höger ser du sen fler poster på samma tema. 

Tips och verktyg från Energimyndigheten

Webbkurser för energismarta företag

Energimyndigheten erbjuder olika webbkurser för energismarta företag, bland annat för livsmedelsföretag, för hotell och för installatörer. De erbjuder också webbguider för energieffektiva företag, bland annat om hur du tar fram en energipolicy och energimål för din verksamhet. Läs mer i Energimyndighetens nyhetsbrev

 

Webbkurs för energismarta fordonsverkstäder

Energimyndigheten och Sveriges fordonsverkstäders förening har tillsammans tagit fram en interaktiv utbildning riktad till fordonsverkstäder där deltagarna får lära sig att använda verkstadens energi på ett smartare sätt. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA

Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag, samt Konsulttimmen är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten.