Du som företagare är viktig i den gröna omställningen

Öka lönsamheten, bli konkurrenskraftig och minska din negativa miljöpåverkan

Energikontor Sydost har som uppdrag att bidra till ett hållbart energisystem i sydost, en viktig del av det arbetet omfattar att stötta verksamhetsutvecklingen hos dig som företagare.  I samhället sker det idag en ökande medvetenhet om hur viktigt det är att  agera hållbart, för dig som företagare innebär detta också du måste utvecklas för att möta de större förväntningarn och de nya kraven som kommer från kunder och samhälle.  Att jobba med hållbarhetsfrågor är en fråga om överlevnad på flera plan -  förutom att vara en del av drivkrafterna för en hållbar framtid - ger det även affärsnytta med stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet.

 

Vi stöttar dig på vägen

Alla företag och den verksamhet ni bedriver är beroende av energisystemet och era val påverkar dels den miljöpåverkan er verksamhet ger upphov till , och dels påverkar valen hela systemets utformning. Genom att välja gröna elavtal, investera i sol- och vindenergi, fasa ut fossila drivmedel och i alla led ta bort energislöseri och effektivisera  användningen  påverkar du både tillförsel och anvädningen av energi.  Att aktivt arbeta med energibesparing har inte enbart positiv inverkan på energisystemet och miljön, utan ett ökat energimedvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrensfördel. 

 

Vi på Energikontoret erbjuder löpande flera olika stödåtgärder, vårt arbete riktar sig främst till dig som driver eller arbetar inom  små och medelstora företag.  På denna sidan hittar du löpande vilket stöd du kan erhålla just nu. 

 

  • Ta gärna kontakt med oss - har vi inte ett stöd som passar dig just nu kanske vi kan utveckla ett nytt projekt tillsammans! Våra medarbetare hittar du här.

Kunskapsbanken (scrolla längst ner på sidan)

Här hittar du fakta, goda exempel, verktyg riktat till dig som företag och företagare. Längst ner på sidan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer. Till höger ser du sen fler poster på samma tema. 

Våra insatser just nu

Stöd till företag för grön omställning

Stärk ditt företag med effektivare energianvändning - vi hjälper dig

Du som driver ett litet eller medelstort företag i Kronobergs och Kalmar län kan få stöd av oss på Energikontor Sydost för att påbörja och/eller vidareutveckla ditt energiarbete - att använda energi effektivt, anpassa behov och öka andelen förnybar energi.  

 

Vi stöttar dig kostnadsfritt med energiråd och coachning, samt ger råd och tips för hur ditt företag kan utvecklas så att du ökar dina möjligheter att minska både kostnader och klimatpåverkan, öka din konkurrenskraft och gå starkare ur pandemin. Vi riktar detta stöd till alla branscher.  Läs mer

 

Konsulttimmen - Kostnadsfri expertrådgivning i Kronobergs län


 

Ta chansen att utveckla ditt företag! Genom Konsulttimmen kan du som är småföretagare i Kronobergs län, få sex timmars gratis expertrådgivning inom olika ämnen. Välj bland över 30 lokala konsulter att rådfråga kring:
 

1. Ekonomi och juridik
2. Marknadsföring och sälj
3. Ledning, organisationsutveckling och HR
4. IT och digitalisering
5. Produkt- och tjänsteutveckling samt import och export
6. Hållbar utveckling 

 

 

Göran Gustavsson och Lena Eckerberg hos oss är två av hållbarhetsrådgivarna i Konsulttimmen, som kan hjälpa dig som företagare med bland annat planering av omställningsprocessen framåt för att t.ex. energieffektivisera, konvertera bränsle eller för att bli mer hållbara på andra sätt.

 

För att läsa mer om Konsulttimmen och anmäla ditt intresse, gå in på konsulttimmen.se

Konsulttimmen är ett initiativ av Region Kronoberg, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Stöd till riktat till besöksnäringen

Vill du vara med och utveckla ditt företag till ett hållbart wellbeing-besöksmål?

Nu erbjuder Energikontor Sydost företag inom turismsektorn möjlighet att utveckla sitt företag inom upplevelseturismen och rekreation i riktning mot wellbeing/välmående-upplevelser.

 

Läs mer om vårt stöd till besöksnäringen

Tips och verktyg från Energimyndigheten

Webbkurser för energismarta företag

Energimyndigheten erbjuder olika webbkurser för energismarta företag, bland annat för livsmedelsföretag, för hotell och för installatörer. De erbjuder också webbguider för energieffektiva företag, bland annat om hur du tar fram en energipolicy och energimål för din verksamhet. Läs mer i Energimyndighetens nyhetsbrev

 

Webbkurs för energismarta fordonsverkstäder

Energimyndigheten och Sveriges fordonsverkstäders förening har tillsammans tagit fram en interaktiv utbildning riktad till fordonsverkstäder där deltagarna får lära sig att använda verkstadens energi på ett smartare sätt. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA

Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag, samt Konsulttimmen är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten.