12/05
2020

Webbinarium - lastcyklar i samhällplaneringen


VÄLKOMMEN ATT DELTA PÅ DET FJÄRDE SEMINARIET I VÅR SERIE OM LASTCYKLAR

Lastcyklar i samhällsplaneringen

Vad: Webbinarium 
När: 12 maj 2020 kl. 10-12
För vem: Dig som jobbar med infrastruktur, cykling, fordon, samhällsplanering, energi- och klimatrådgivning, strategiskt arbete.

Anmäl dig här

 

Är din kommun en bra lastcykelkommun?


Vi måste resa mer hållbart och lastcyklar är en viktig pusselbit för att skapa ett fossilfritt och hållbart transportsystem, både för privatpersoner och företag. Hur kan din organisation bidra i detta viktiga arbete – från strategi till parkering och asfaltering! 

 

Under detta webbinarium kommer vi att prata om vad som är viktigt att tänka på när man vill öka antalet lastcyklar i samhället. Hur viktigt det är med visioner och hur kan ni styra utvecklingen via rätt strategier – tex cykelstrategier. Hur ni bygger upp planeringen kring utvecklingen av er kommun – via fysisk planering när nya platser och bostadsområden ska utvecklas. Hur ni ser till att ha god tillgång på och utformning av parkeringsplatser vid bostäder, arbetsplatser och på allmän plats samt utformning av och undvika hinder i cykelbanor. Men det kan också vara genom att öka tillgång via tättplacerade och utformade cykelpooler. 

Föreläsare

Erik Stigell, Trivector traffic
Konsult, forskare och föreläsare med fokus på cykling, aktiv mobilitet och hälsa.

 

Erik har projektlett och arbetat i flera projekt inom hållbart resande och hälsa, han är en uppskattad föreläsare och han har publicerat artiklar i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. 

På Trivector arbetar Erik bland annat med cykeltrafik, parkering, transporter i delningsekonomin och hälsoutvärderingar.

Erik har varit styrelseledamot i Cykelfrämjandet.

 

 

Elisabetta Troglio,  Ekologigruppen

Samhällsplanerare och tekn. dr.

 

Elisabetta arbetar med stadsutvecklingsprogram, hållbarhetsprogram och miljöbedömningar, ekosystemkartläggning och rekreationsanalys samt är projektledare för Ekologigruppens interna utvecklingsprojekt ”Indikatorer för hållbarstadsutveckling”.

 

Elisabetta har även lång erfarenhet av inspirationsföreläsningar och workshopsledning, både som konsult och som forskare på KTH – avd. för Urbana och regionala studier, med särskilt fokus på ekosystemtjänster samt stationsnära planering.

 

Ekologigruppen är ett medarbetarägt konsultföretag med en stark och ständigt levande värdegrund baserad i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Företaget, grundat 1988, verkar tvärvetenskapligt och är drivande i kunskaps- och metodutveckling inom grön samhällsplanering och naturvård. Företaget har en organisation som utvecklas och anpassas efter behov, och som ger stora möjligheter till medinflytande. Företagets vision är att göra världen bättre genom att vara en självklar och dedikerad partner i den hållbara samhällsplaneringens alla skalnivåer.

 

Magnus Hellstrand

Cyklingsexpert

 

Magnus har arbetat med att öka cyklingen i 10 år genom cykelkampanjer och utlåning av "prova på"-cyklar med fokus på el- och lastcyklar.

Han kommer prata om lastcyklisternas vardag, som till exempel säker förvaring och framkomlighet (utrymme, kanter, lutning) mm.