30/11
2020

Webbinarium Småskalig biobaserad kraftvärmeproduktion


Seminarium och diskussion kring erfarenheter och lönsamhetsaspekter

Det har visat sig att det finns tekniker som ger rimlig lönsamhet och nu har ett femtontal mindre fjärrvärmebolag satsat på egen elproduktion. Under seminariet får du lyssna till flera olika bolag som berättar om sina erfarenheter och drivkrafter för att satsa på småskalig kraftvärme. Strategiskt perspektiv och framtidsutblick från Energiföretagen Sverige, Svebio och Energimyndigheten.

 

Seminariet riktar sig främst till företag som funderar på eller dem som redan har installerat tekniker för småskalig kraftvärme. Även andra som har intresse av småskalig kraftvärme och bioenergifrågor, som tex. miljöstrateger, energi- och klimatrådgivare och politiker, är hjärtligt välkomna!

 

Välkommen till ett webbinarium med fokus på erfarenhetsutbyte! Seminariet sker online den 30 november kl. 13 – 16.

 

Seminariet arrangeras av Energikontor Sydost


Anmäl dig här senast 27 november 2020
Deltagandet är kostnadsfritt.

Program 

Ladda ner fullständigt program

Kl.13.00 Erfarenhetsutbyte från drift och lönsamhetsparametrar

Välkomna - Daniella Johansson, Energikontor Sydost 

  • Summering av resultaten från Life+ projektet: Småskalig kraftvärme från bioenergi
  • Virtuell visning av anläggningarna
  • Ronneby Miljöteknik och Emåmejeriet berättar om sina erfarenheter från att varit först att installera olika småskaliga kraftvärmetekniker
  • Tid för frågor och diskussion
  • Flera fjärrvärmebolag berättar om sina erfarenheter och vilka drivkrafter som varit avgörande vid satsning på småskalig kraftvärme.  Bland annat får vi höra VänerEnergi, E.ON/Perstorp Fjärrvärme, Solör Bioenergi, VEAB och Affärsverken.
  • Tid för frågor och diskussion

Paus 

15:10 Strategiskt perspektiv och framtidsutblick

  • Energiföretagen Sverige, Energimyndigheten och Svebio ger sina perspektiv på utvecklingen av småskalig kraftvärme
  • Tid för diskussion

15:55 Avslut

 

Plats: Online. Anmäl dig här senast 27 november 2020

Deltagandet är kostnadsfritt. 

När du anmält dig får du ett bekräftelsemail skickas. Länken till webbinariet skickas till dig senast en dag innan webbinariet.


Vid frågor kontakta Daniella Johansson: daniella.johansson@energikontorsydost.se eller 0768 61 70 00