07/11
2019

Webbinarium - att inhandla lastcyklar


Upphandling/inköp av lastcyklar i offentlig verksamhet

Det finns flera olika anledningar till att en verksamhet beslutar att införskaffa en lastcykel. Det kan vara ett strategiskt beslut inom organisationen som ett led i att minska antalet fossilbränslefria transporter eller att öka personalens hälsa. Det kan också vara att en avdelning eller medarbetare sett en möjlighet att förenkla eller utveckla verksamheten genom tillgång till lastcykel.


Oavsett anledning så finns det ett antal steg som är viktiga att gå igenom innan man kommer till själva inköpet;
•    Behovsanalys - vad behöver vi och varför
•    Marknadsanalys - vilka kan leverera vad
•    Strategi för införskaffande 
•    Kravställande

 

Detta webbinarium i två delar kommer ta upp de fyra stegen, där inbjudna föreläsare delar med sig av sina erfarenheter och tips. 
Se program (med reservation för ändringar)
 

WEBBINARIUM Del 1
DATUM: 7 november 2019
TID: Kl. 14-15:30

PLATS: Länk till möte i Teams (öppnar 10 min före)

 

WEBBINARIUM Del 2
DATUM: 14 november 2019
TID: Kl. 10-11:30

 

Arrangeras av Energikontor Sydost med stöd av

  

LASTA som finansieras av