11/12
2019

Träff om digitalisering och smarta byggnader


Nu drar vi igång en regional samverkansform ”Energisamverkan Blekinge” kopplat till energismarta och hållbara byggnader. En av de frågor som vi vill arbeta med inom Energisamverkan Blekinge är digitalisering.

 

Vi har därför bjudit in digitaliseringsnätverket GodaTech (arbetsgrupp inom Goda Hus), som delar med sig av sina erfarenheter från digitalisering. Samtidigt genomför vi en workshop för att fånga upp vad ni tycker att vi ska satsa på när det gäller digitalisering i Blekinge.

 

Eventet riktar sig till dig som jobbar med digitalisering och fastighetsrelaterade energifrågor. Välkommen! 

 

Datum: Onsdagen den 11 december 

Tid: 09.00 - 12:30 (samling från 08.30) 

Plats: NetPort Science Park, Biblioteksgatan 4 i Karlshamn 

 

Läs inbjudan och program

 

Anmäl dig till Katrine Svensson senast den 4 december

 

Workshopen arrangeras av Energikontor Sydost med stöd av