01/03
2020

Testcykel-kamp i Blekinge


1 mars startar Test-cykelkampen inom Kombinerad Mobilitet i Blekinge, en satsning som ska utveckla möjligheterna för Blekinges invånare att välja och kombinera olika färdmedel för att minska koldioxidutsläppen.

Test-cykelkampanjen kommer att avlösas av den ordinarie Cykelkampen - en tävling som syftar till att öka invånarnas cykling till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Ordinarie cykelkamp startar 1 april och pågår ett år framåt. 

För mer information, kontakta Kerstin Eriksson eller Annica Öberg