24/10
2018

Teknisk workshop avseende uppföljning av energianvändning


Teknisk workshop om energimätning - att mäta är att veta.

Aktörer från Kalmar län är inbjudna att delta. 

EMPOWER är ett projekt inom Interreg Europeprogrammet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader.

Energimyndigheten delfinansierar projektet.

Se programmet.

För mer information, kontakta Lena Eckerberg