04/12
2018

Teknisk workshop avseende finansiera energiomställningen


Teknisk workshop om finansieringsintrument för energiomställning.

 

Aktörer från Kalmar län kommer att bjudas in att delta i arrangemanget i Magdeburg i Tyskland.  Mer information kommer.

 

EMPOWER är ett projekt inom Interreg Europeprogrammet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader.

Energimyndigheten delfinansierar projektet.