19/03
2020

Styrgruppsmöte - Hållbar Kollektivtrafikupphandling i Blekinge


Styrgruppsmöte i ”Hållbar Kollektivtrafikupphandling i Blekinge” samt workshop med representanter från Blekinge, Kronoberg och Kalmar i Karlskrona med fokus på hållbar kollektivtrafikupphandling. Observera att mötet kommer att ske via webben. 

För mer information kontakta Anna Månsson