13/06
2017

Slutseminarium - Flytande biogas till land och till sjöss


Flytande biogas till tunga fordon, sjöfart och industri 

-    Slutseminarium i projektet Flytande biogas till land och till sjöss 

Seminariet äger rum på Länsstyrelsen i Kalmar län, Skeppsbrogatan 1, Kalmar den 13 juni 2017 kl. 10.00 – 13.00. 

Flytande biogas är ett utmärkt och miljövänligt alternativ till tunga fordon, sjöfart och industri. Den ger en mycket lång räckvidd vilket är nödvändigt i långväga transporter. Flytande biogas och flytande naturgas är blandbara och innebär att man kan använda biogas som låginblandning där energibehovet är extremt stort såsom t.ex. inom sjöfart och industri. Gas passar även bra som råvara i processer och där höga renhetskrav ställs på bränslet som t.ex. i stålverk och inom livsmedelsindustrin. Alla nämnda områden kräver stora volymer vilket ökar möjligheten att investera i flytande biogas. 
 
I Småland, på Öland och Gotland finns en stor outnyttjad produktionspotential, höga klimatmål samt en god investeringsvilja, men hur ser marknaden ut? Vad krävs för att biogas ska klara konkurrensen?

Ur programmet
Marknadsförutsättningar för flytande 

  • Finns det köpare för biogasen? Var finns de och vad är de beredda att betala för den?
  • Tekniska och ekonomiska förutsättningar för produktion av flytande gas i sydöstra Sverige
  • Vad händer i vår omvärld inom området?
  • Förstudie och sedan?

 

Se fullständigt program och anmälan. Uppdaterat sista anmälningsdatum 5 juni. 

OBS! Begränsat antal platser.

 

Avanmälan senast 8 juni.
Seminariet är kostnadsfritt. Vid utebliven avanmälan debiteras lunchkostnaden. 

 
För frågor, kontakta Hannele Johansson

Väl mött i Kalmar!

 

Energikontor Sydost har sedan november 2016 arbetat tillsammans med Destination Gotland, E.ON Biofor Sverige, Länsstyrelsen i Kalmar län, Mörbylånga kommun, Oskarshamns kommun, Puregas Solutions, Region Gotland, Regionförbundet i Kalmar län och Växjö Motor Company i en förstudie för att undersöka förutsättningarna för användningen av flytande biogas i tunga fordon, sjöfart och industri. Förstudien finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.