13/06
2017

Slutseminarium - Flytande biogas till land och till sjöss


Flytande biogas till tunga fordon, sjöfart och industri 

-    Slutseminarium i projektet Flytande biogas till land och till sjöss 

Seminariet äger rum på Länsstyrelsen i Kalmar län, Skeppsbrogatan 1, Kalmar den 13 juni 2017 kl. 10.00 – 13.00. Fullständigt program kommer inom kort. Boka dagen redan nu!

 

Utsläppen från den tunga trafiken utgör den största utmaningen för en fossiloberoende transportsektor 2030. Flytande biogas är ett miljövänligt alternativ som kan användas i såväl tunga fordon som sjöfart men även inom industri antingen som sådan eller som låginblandning i naturgasen. 

 

När gasen omvandlas till flytande form minskar volymen ca 600 gånger. Det i sin tur ger en mycket lång räckvidd vilket är nödvändigt i långväga transporter. Flytande biogas och flytande naturgas är blandbara och innebär att man kan använda biogas som låginblandning där energibehovet är extremt stort som t.ex. inom sjöfart och industri. För att få upp volymerna och lösa biogasens logistik- och distributionsproblem är marknadsutvecklingen för flytande biogas särskilt viktig.

 

I Småland, på Öland och Gotland finns en stor outnyttjad potential, främst i form av gödsel, som skulle mycket väl kunna användas till produktionen av flytande biogas. Eftersom utsläppen från jordbruk leder till övergödning av Östersjön är det särskilt intressant att använda gödseln till att producera biogas, särskilt när den rötrest som man får från produktionen kan återföras till jordbruket.

 

Energikontor Sydost har sedan november 2016 arbetat tillsammans med Destination Gotland, E.ON Biofor Sverige, Länsstyrelsen i Kalmar län, Mörbylånga kommun, Oskarshamns kommun, Puregas Solutions, Region Gotland, Regionförbundet i Kalmar län och Växjö Motor Company i en förstudie för att undersöka förutsättningarna för användningen av flytande biogas i tunga fordon, sjöfart och industri. 

 

Förstudien finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Ur programmet
Marknadsförutsättningar för flytande 

  • Finns det köpare för biogasen? Var finns de och vad är de beredda att betala för den?
  • Tekniska och ekonomiska förutsättningar för produktion av flytande gas i sydöstra Sverige
  • Vad händer i vår omvärld inom området?
  • Förstudie och sedan?

Väl mött i Kalmar!