21/03
2019

Se tekniker för småskalig kraftvärme - studiebesök


Följ med på studiebesök till anläggningar för småskalig kraftvärme!

Fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby har en installerad ORC-anläggning. På fjärrvärmeverket i Ronneby har en våtturbin installerats. Båda anläggningarna drivs av Ronneby Miljöteknik och teknikerna är två exempel på tekniker för småskalig kraftvärme.

Har du lust att följa med på studiebesök den här dagen? Anmäl dig via den här länken senast den 13 mars. 

Se fullständig inbjudan. 

Kontakta projektledare Daniella Johansson

  LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP