04/06
2020

Internationellt projektmöte EMPOWER - online


Idag är det internationellt partnermöte i EMPOWER. Denna gång i Paris, Frankrike. Energikontor Sydost deltar som partner. 

EMPOWER är ett projekt inom Interreg Europeprogrammet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader.

Energimyndigheten delfinansierar projektet.