17/09
2019

Inspirationsdag om cykling i Älmhult


17 september 2019, kl. 8.30–13.00
IKEA Hotell, Älmhult

 

VÄLKOMNA TILL EN FÖRMIDDAG OM CYKLING,
HÄLSA OCH EN ATTRAKTIV STADSMILJÖ. HUR FÅR VI
FLER ATT CYKLA? HUR SKAPAR VI EN ATTRAKTIV OCH
TÄT STADSMILJÖ MED HJÄLP AV CYKELN?


Målgrupp är politiker och tjänstemän som arbetar med eller är med och påverkar
exempelvis planering, skola, drift, fastigheter, centrumutveckling eller hälsa samt verksamma inom handel i centrum. Men alla cykelintresserade är hjärtligt välkomna!

 

Läs mer och anmäl dig.

 

Dagen arrangeras av Energikontor Sydost och Region Kronoberg i samarbete med Älmhults kommun.