26/11
2020

Information om EU-finansiering


Välkommen till ett informationstillfälle om EU:s nya programperiod som inleds 2021. Under eftermiddagen kommer du att få lära dig mer om hur det som är aktuellt i Bryssel påverkar dig och din organisation utifrån ett europeiskt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Fokus kommer att ligga på övergången från den nuvarande till den nya programperioden – vad den som avslutas har resulterat i och vad den kommande öppnar upp för. Syftet är att ge dig och din organisation en överblick av läget, informera om vilka möjligheter detta för med sig och hur ni kan ansöka om bidrag för att förverkliga de idéer ni har. 

 

Tid: Torsdagen 26 november 2020, 13.00-15.30 


Plats: Digitalt via Zoom (inloggningsalternativ kommer med anmälningsbekräftelsen) 


Målgrupp: Kommuner, Regionerna Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län,
näringsliv, universitet/högskolor

Anmälan är obligatorisk och du anmäler dig via denna länk 

 

Se detaljprogram här > 

 

Detta är en del av uppdraget Energikontor Sydost har som H2020 intermediär. Syftet med satsningen som finanseras av Energimyndigheten är att informera offentliga aktörer i sydost om energi- och transportprioriteringar i utlysningar samt att motivera till att söka EU-projekt genom att öka målgruppens medvetenhet och kunskap. Det långsiktiga målet är att öka svenskt deltagande i EU:s program H2020.