26/03
2019

Interregionalt seminarium: Genomförande och uppföljning av regionala energiplaner


Ett interregionalt seminarium på temat Genomförande och uppföljning av regionala energiplaner går av stapeln på Gozo, Malta. 

 

På seminariet kommer delresultat från Interreg Europeprojektet SUPPORT presenteras tillsammans med en rad goda exempel samt lokala studiebesök: Erfarenheter från Andalusien om Build2Ic -  där syftet är att stimulera till ökad energieffektivitet i byggnader via inspiration, kunskapsutbyte och goda exempel, samt att förbättra policys för att främja marknader för specialiserade företag inom byggsektorn. Ytterlligare erfarenheter från Andalusien  om SHERPA - om energirenoveringar i offentliga byggnader, energitjänster, om smarta elnät och LOcal4Green - om e-mobilitet- på Gozo. 

 

Aktörer från Kalmar län har bjudits in att delta och en grupp åker ner tillsammans med representanter från Energiontor Sydost. 

 

Mötet arrangeras av Gozo Regional Comitte som är projektpartnern som respresenterar Malta i projektet SUPPORT. 

 

SUPPORT stöttar kommuner att konkret genomföra och följa upp sina handlingsplaner för förnybar energi. Projektet delfinansieras av Interreg Europe-programmet samt Energimyndigheten.

SUPPORT tackles the difficulties encountered by many cities and towns of partner regions in the implementation of sustainable energy policies.