03/03
2021

Digitalt studiebesök - Händelö Eco-Industrial park


CIRKULÄR EKONOMI I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN BJUDER IN TILL DIGITALT STUDIEBESÖK

HÄNDELÖ ECO-INDUSTRIAL PARK 

– ETT EXEMPEL PÅ INDUSTRIELL OCH URBAN SYMBIOS I PRAKTIKEN 

Klicka här och anmäl dig.

Följ med på en digital resa till Händelö där industrins och stadens överblivna resurser knyts ihop i ett samverkande system. 

DEN 3 MARS 2021, kl. 13:00 – 14.30
Studiebesöket sker på Zoom och länk skickas ut till de som anmält sig några dagar i förväg

 

Händelö Eco-Industrial Park (HEIP) är exempel på världsledande industriell och urban symbios inom biobaserad och cirkulär ekonomi. I Norrköping har industri och stad samverkat i 20 år med att utnyttja resursströmmar från skog, jordbruk och samhälle. Det som gör området intressant att studera är den samverkanskraft som nu byggs upp mellan industri, kommun och akademi. Att stärka banden mellan privata och offentliga intressen är ovanligt och utmanande. Inom Händelö Eco-Industrial park görs det för att bättre dra nytta av alla de mervärden industriparken för med sig.

 

PROGRAM

•    Historik och bakgrund till biokombinatet på Händelö 
•    Bildspel – Anläggningarna – Råvaruflöden – Färdiga produkter – Transporter  
•    Drivkrafterna bakom projektet HEIP 
•    Första verksamhetsåret för industriparken – utmaningar & erfarenheter 
•    Utveckling av nya resursflöden – nya etableringar – ett besökscentrum 
•    Frågor och diskussion

 

Du får träffa

Foto på Mats Eklund.   Foto på Ian Hamilton.

Mats Eklund, Linköpings universitet
Ian Hamilton, Cleantech Östergötland

 

 

CRKKL symbol

Studiebesöket anordnas av projektet Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län (CRKKL), samt Energikontor Östergötland och är kostnadsfri.

Sista anmälningsdag 1 mars 2021.

Varmt välkommen!


KONTAKT
Pierre Ståhl, Energikontor Sydost. Tel. 070-688 75 20, pierre.stahl@energikontorsydost.se