Uppdaterade energibalanser för sydostregionen

Publicerad: 2020-08-26

Energikontor Sydost har tagit fram aktuella energibalanser för de tre sydostlänen Kalmar, Kronoberg och Blekinge i form av så kallade Sankey-diagram (se nedan bild för exempel). 

 

Arbetet är en del av satsningen POTEnT, som syftar till att stötta  energiomställningen genom att stimulera lokala och regionala aktörer att investera i förnybar energi, samt som stöttar målet - Kronoberg Plusenergilän 2050.  Sankey-diagrammen och mer information om POTEnT hittar du här

 

Vill du veta mer om hur Sankey-diagram fungerar, läs mer här, eller kontakta Göran Gustavsson