Transportutmaningen antagen!

Publicerad: 2017-10-27

 År 2020 använder Energikontor Sydost inte längre fossildrivna fordon i tjänsten. 

 

Regeringen har beslutat att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Fossilfritt Sverige har därför lanserat Transportutmaningen. Alla företag och organisationer som antar utmaningen ska senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. 

 

I dagarna antog Energikontor Sydost utmaningen. Vårt mål är att år 2020 inte använda fossildrivna bilar i tjänsten. Vi når detta mål genom att utveckla åtgärder för att stimulera hållbart resande, samt utveckla projekt som stöder produktion av förnybart fordonsbränsle inklusive flygbränsle. 

 

Läs mer och se vilka fler aktörer i Sverige som antagit Transportutmaningen på fossilfritt-sverige.se