Kunskapsutbyte i Slovenien

Publicerad: 2019-05-06

 

Goda exempel och kunskapsutbyte är ledorden i några av de satsningar som Energikontoret jobbar med just nu. Vi ombads skicka två stycken Stefan till Slovenien för att presentera hur vi jobbar i Kalmar och Kronobergs län. På mötet vid University Medical Centre i Maribor, Slovenien deltog Stefan Westblom, Regionservice, Kalmar tillsammans med Stefan Olsson, Energikontor sydost. 

 

Workshoppen dominerades av att Stefan Westblom, energiansvarig inom Region Kalmar, berättade om de svenska förutsättningarna och hur man i Kalmar län på sina tre sjukhus har löst olika typer av energifrågor genom målmedvetet och långsiktigt arbete. Åhörarskaran på  ca 15 slovener var mycket intresserade och Stefan gjorde en bra pedagogisk insats. 

 

 

                                        

Stefan Westblom in action                                                         Intensiv diskussion om energi vid tvättavdelningen 

 

 

En stor fråga som informerades om och diskuterades i detalj var kylning av byggnaderna under sommartid. Likaså diskuterades organisation för att ha ett bra underhåll på sina installationer inklusive energieffektiv drift av dessa installationer. Det informerades även om hur tvättning av sängkläder och kläder görs energieffektivt. En annan punkt i diskussionerna var styrning av värme, ventilation och kylsystem.  

 

Stefan Olsson, projektledare på Energikontor Sydost säger: “Vi noterade att i Maribor har man förhållandevis ”billig” el och värme som bygger på naturgas från Ryssland och egen vattenkraft.” Detta i kombination med att det är svårt att finansiera större energieffektiviseringsåtgärder gör att det finns mycket att önska inom området.  Nya byggnader i Kalmar använder ca 50 kWh/m2/år medan motsvarande siffra i Maribor indikerades vara ca 200. 

 

Slovenerna har svårt att finna egna kompetenta ingenjörer/entreprenörer som är tillräckligt skickliga och vid förfrågan till större dito t.ex. Siemens, Schneider etc så är de inte intresserade av att ta sig an projekt i Slovenien. Tvära kast i lagstiftning och andra administrativa förändringar sätter käppar i hjulet. Här finns utrymme för hjälp och stöttning från kunnig svensk personal.

 

Stefan Olsson berättar vidare: “Vi insåg att man som ett litet land med ursprung i forna Jugoslavien har svårigheter när man skall köpa in ordinära mediciner då man erbjuds skyhöga priser av de globala medicinbolagen jämfört med övriga Europa.” 

 

Workshoppen avslutades med att Stefan Olsson berättade om Smart City-projektet READY i Växjö där man bl.a har gjort ombyggnationer i flerbostadshus och minskat energianvändningen till ca hälften. 

 

I maj 2019 genomförs ett seminarium i Växjö på temat Smart City  där den slovenska partnern delar med sig av sina erfarenheter.  Projekt inom Interreg Europe-programmet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader. EMPOWER är ett femårigt interregionalt projekt som startade i januari 2017. Partners från nio regioner deltar: Irland, Slovenien, Portugal, Italien, Frankrike, Sverige, Polen, Tyskland och Spanien. Projektet finansieras med 1,90 miljoner € genom Interreg Europe programmet, genom den europeiska regional utvecklingsfonden, samt av Energimyndigheten. 

                              

För mer information om EMPOWER-projektet kontakta  

Lena Eckerberg                                                                      

Utvecklingschef Energikontor Sydost AB 

0734-40 82 75 
lena.eckerberg@energikontorsydost.se