Rödeby Elverk och Solect Power AB inviger satsning på närproducerad solenergi

Publicerad: 2016-09-12

Lilla Rödeby Elverk gör en stor satsning på solceller tillsammans med solcellsinstallatörerna Solect Power AB. De har tillsammans nyligen färdigställt Sveriges tredje största solcellsanläggning i Bostorp i Blekinge. Med sin effekt på 600 kW bidrar den till den närproducerade gröna el som Rödeby Elverk erbjuder sina kunder.
Den 13 september kl. 12 invigs anläggningen.

 

 

Efter ha fått blodad tand med en mindre solcellsanläggning på taket till Rödeby Elverk, så började vd:n Per-Gunnar Johansson prata med Malin Åman på Solect Power, om möjligheterna för en större anläggning. De två fann varandra och var snart partner i ett stort projekt för att bygga en solcellspark i Rödebyområdet. Valet föll på Bostorp, som hade ett bra och soligt läge strax intill en större elledning. Här långtidsarrenderar man ett fält där nu 2070 solceller är tagna i drift. Den beräknade årsproduktionen ligger på 600 000 kWh, vilket motsvarar årsbehovet för ett hundratal villors hushållsel. Anläggningen anslöts till elnätet den 3 juni, och var sedan i full drift den 22 juni i år.

 

”Solel ger en demokratisk kilowattimme. Den kommer från anläggningar spridda över landet” säger Per-Gunnar Johansson, Rödeby Elverk. Han är övertygad om att det är förnybara energikällor som kommer gälla framöver, därför vågar de som litet företag satsa på solenergi.

 

Malin Åman från Vilshult startade Solect Power AB tillsammans med sin man 2009. Hon har varit intresserad av förnybar energi ända sen hon som liten hörde diskussionerna kring kärnkraftsomröstningen. Därför utbildade hon sig senare till civilingenjör med inriktning på energi.

 

”Jag tycker att tekniken ska vara i människans tjänst och inte tvärt om” säger Malin Åman, Solect Power, som är övertygad om att Sverige kommer uppnå sitt mål med ett 100 % förnybart energisystem år 2040.

 

Solect Power installerar solcellsanläggningar i hela landet, med fokus på södra Sverige. Nu har de även tagit steget att själva producera el, i och med delägarskapet i anläggningen i Bostorp. För att förankra solcellställningarna har man har skjutit ner stolpar av galvat stål och monterat på aluminiumställningar för solcellerna, istället för att placera ut betongsuggor som förankring. På fältet där solcellerna står kommer får att beta av gräset.

 

Rödeby Elverk är en andelsägd förening som firar 90 år i år. Den startades av en grupp bönder i området, som behövde el till sina gårdar. På den tiden var det inte självklart att el skulle dras ute på landet, utan ville man ha el fick man dra egna ledningar. Ungefär som bredbandsutbyggnaden på landsbygden går till idag. Rödeby Elverk har i nuläget 4200 abonnenter varav 1100 är andelsägare.

Genom dotterbolaget Rödeby Energi AB handlas elen. Bland annat köper man in el från 17 solcellsanläggningar inom nätområdet. I sin elmix har de 70 % närproducerad el från sol, vind och vatten, där vindkraften står för merparten. Resterande köps in från riksnätet, som till över hälften består av förnybar energi. Ytterligare ett dotterbolag, Rödeby Kraft AB, är det som bland annat äger andra halvan av solcellsanläggningen i Bostorp.

 

Rödeby Elverk och Solect Power AB är medlemmar i solenerginätverket Solstrålarna, som nu utökar sina aktiviteter i Blekinge. Nätverket drivs av Energikontor Sydost inom projektet Sol i Syd, som verkar i Blekinge och Skåne. Under de närmsta tre åren görs flera olika satsningar, bland annat utbildning av aktörer som berörs vid solcellsinstallationer, som arkitekter, konstruktörer, elnätsägare, räddningstjänst och husfabrikanter.

 

 

Fakta i korthet

Installerad effekt: 600 kW

Beräknad årsproduktion: 600 000 kWh

Yta: 3470 m2

Effektgaranti: 25 år

Investeringskostnad: 6,2 miljoner ex moms

Statligt solcellsstöd: 1,2 miljoner

Beräknad återbetalningstid: 15 år

 

 

Mer om Sol i Syd

Kontakt: Stefan Olsson