Vindkraft vindkraft vindkraft vindkraft Förnybar energi

Vindkraft

Energikontor Syd arbetar med att främja vindkraft därför att det i vårt verksamhetsområde (Skåne, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län) finns stor potential för vindkraft både på land och till havs.   

 

 

Dialogmöte för kommuner - boka ditt möte redan idag!

Mer elproduktion i södra Sverige är nödvändig för att klara en omställning bort från fossil energi. Vindkraft är den energikälla som snabbast kan byggas ut för att möta detta behov. En utbyggnad kräver kunskap, planering och acceptans för att vara möjlig.

 

Med stöd av Energimyndigheten erbjuder Energikontor Syd och länsstyrelserna i Skåne, Kalmar, Kronoberg och Blekinge ett dialogmöte med information om vindkraft och möjlighet att diskutera din kommuns utmaningar. Dialogmötet vänder sig till både politiker och tjänstepersoner. Dialogmötet anpassas till era önskemål och behov. Några föreslagna punkter på dagordningen kan vara:

 

• Den nationella strategin för vindkraft
• Vindkraft i kommunen och vindbruksplaner
• Kartverktyg som stöd i planeringen
• Utmaningar och lösningar för vindkraftsutbyggnad

 

Boka ditt möte via Pierre Ståhl

pierre.stahl@energikontorsyd.se

tel. 070-688 752

 

Läs mer om vindkraft i vår Kunskapsbank

Här kan du hitta fakta mm kring vindkraft.  Nedan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer.

Följ mig gärna på Twitter!

 @indpist