Bolags- och föreningsstyrelse

Energikontor Syd AB ägs av Föreningen Energikontor Sydost, vars medlemmar består av alla kommuner och regioner i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.  
Se lista med alla ägarorganisationer. Energikontor Syd leds av en bolagsstyrelse och en föreningsstyrelse (samma personer i båda styrelserna) med bred politisk förankring i regionen.


Från vänster till höger:
Oliver Rosengren, Helen Bengtsson, Staffan Larsson, Per-Ivar Johansson, Jimmy Loord, Teopaula Zickbauer, Peter Wretlund
 

Ordförande
Ordförande Oliver Rosengren (m), Växjö

 

Vice ordförande
Vice ordförande Peter Wretlund (s), Region Kalmar län, Oskarshamn

 

Ledamöter

Jimmy Loord (kd), Region Kalmar län, Nybro

Staffan Larsson (c), Borgholm

Teo Zickbauer (s), Ronneby

Per-Ivar Johansson (c), Region Blekinge, Karlshamn

Helen Bengtsson (s), Region Kronoberg, Älmhult

 

Ersättare (endast till föreningsstyrelsen)
Charlott Lorentzen (mp) Karlshamn
Gustav Nilsson (m) Karlskrona 
Stihna Johansson Evertsson (c) Högsby 
Magnus Carlberg (s) Tingsryd 
Maria Grans (l) Ljungby

Malin Sjölander (m) Västervik

Auktoriserad revisor
Patrik Hansén, Access Revision AB
Revisorssuppleant, Karolina Ganholt, Access Revision AB

 

Valberedning

Roland Gustbée (m), Region Kronoberg - sammankallande
Ingrid Hermansson (c), Region Blekinge

Leif Larsson (c), Region Kalmar


Bolagsordning för Energikontor Syd AB

Stadgar Föreningen Energikontor Syd