Tidigare nyheter

2020

2020-11-30 Webbinarium Småskalig biobaserad kraftvärmeproduktion

Seminarium och diskussion kring erfarenheter och lönsamhetsaspekter. 

Läs mer om webbinariet.

 

2020-09-01 

Studiebesök vid ORC-installationen hos VänerEnergi i Töreboda den onsdagen den 23 september kl. 9.30-12.

Under studiebesöket kommer VänerEnergi att berätta om sina erfarenheter från installation och drift av ORC-turbinen följt av en presentation av Againity om tekniken och elproduktion från 50 till 2500 kW, frågestund, visning av ORC-turbinen samt gemensam lunch för de som vill.

Anmäl er till elin.ledskog@againity.com senast den 21 september. Först till kvarn gäller då antalet platser tyvärr är begränsat. Ange namn, mailadress och telefonnummer till de som kommer. Studiebesöket är kostnadsfritt.

 

2020-07-08

En del av resultatet från Life+ projectet Småskalig kraftvärme presenterades för 50 deltagare på ett webinarium den 7 Juli 2020.  

Webbinariet arrangerades av ett nyligen startat nätverk, BIOCOGEN2030, för att samla aktörer inom kraftvärme och dela kunskap kring, och sprida användningen av kraftvärme från biomassa. Webbinariet arrangerades som en del av konferensen European Biomass Conference and Exhibition, som på grund av coronasituationen flyttats online.  

Här kan du ladda ner eller lyssna på vår och de andras presentationer från webbinariet.

 

2020-05-28

Under våren 2020 har två tidningar uppmärksammat vårt Life+ projekt: Småskalig kraftvärme från bioenergi. Kul! Två artiklar kring småskalig kraftvärme med fokus på ORC-turbinen i BräkneHoby finns i maj månads nummer av tidningen Energi och Miljö samt tidningen Energi. För att komma till artiklarna i tidningen Energi, klicka här

 

2020-01-24

Småskalig kraftvärme presenterades på Central European Biomass Conference

Den 24 januari presenterades erfarenheterna från småskalig kraftvärmeprojektet på Central European Biomass Conference i Graz. Konferensen arrangeras  vart annat år och lockar forskare, entreprenörer, politiker och leverantörer som har ett gemensamt intresse och kunskap inom bioenergi. I år arrangerades konferensen mellan 22 – 24 januari 2020. Konferensen lockade sammanlagt 1 500 deltagare.

Förutom att sprida våra kunskaper från småskalig kraftvärme i sydost och i Sverige till dem som lyssnade på föredraget, har även alla deltagare fått information i form av ett abstract från alla föredrag som presenterades under konferensen, inklusive det från Energikontor sydost och Life+ projektet Småskalig kraftvärme från bioenergi.

Deltagandet på konferensen gav också kunskap om läget och trenderna kring bioenergi i Europa. Framförallt fick projektledare Daniella Johansson från Energikontor sydost träffa och prata med leverantörer av småskaliga förgasningstekniker som inte ännu finns på marknaden i Sverige.

 

  

Daniella Johansson, foto Alan Sherrard Bioenergy International.   

2019


2019-11-28

Ytterligare  två ORC-turbiner på gång att installeras

Solör investerar i två nya ORC-turbiner, i Svenljunga och i Vilhemina, med 315 respektive 250 kW installerad generatoreffekt.. Detta efter att den första ORC-tubrinen inom Solör-koncernen varit i gång i ett år i Hörby. I Svenljunga är det en returträeldad ångpanna som kompletteras med elproduktion och i Vilhelmina är det en fliseldad hetvattenpanna. Värmeverket i Vilhelmina blir nu först i Norrland med småskalig kraftvärme, men förmodligen inte det sista. Idag finns fortfarande 400 värmeverk i Sverige som saknar elproduktion eftersom tidigare tillgänglig teknik inte varit tillräckligt kostnadseffektiv annat än på de största värmeverken. 

”Det känns bra att tekniken utvecklas så att småskalig elproduktion kan appliceras i fjärrvärmeproduktionen här i Vilhelmina”, säger Tore Sundqvist, regionchef Solör Bioenergi Nord. ”Det gör att vi blir mer självförsörjande och vår produktion blir ännu mer klimatneutral samtidigt som vi minskar el- och effektbehovet i våra lokala elnät.”

 

STUDIEBESÖK

Småskalig kraftvärme sprids till Estland och Ukraina

Personer inom bioenergibranschen från Estland och Ukraina har varit på besök i Sverige, 13-15 november. Bland besökarna fanns representanter från lokala energikontor, Ukrainska biomassaföreningen och Estländska kraft och värmeföreningen. Ett av deras besök var till de småskaliga kraftvärmeanläggningarna på Ronneby Miljöteknik i BräkneHoby och i Ronneby. 
Intresset var stort och nästa steg är att sprida kunskapen vidare i hemländerna. 
 

 

SEMINARIUM

Småskalig kraftvärme en del av Bioenergidagen 14 november 2019
Återigen presenterades Life+ projektet Småskalig kraftvärme på Bioenergidagen. Idag har alla tre teknikerna igång och presentationen fokuserade på den spridning och effekt som projektet har varit en del i att åstadkomma. Idag finns det 13 småskaliga anläggningar i Sverige. Energiföretagen Sverige har med småskalig kraftvärme i sitt 12 punktsprogram för en nationell Kraft- och värmestrategi. Enerigmyndigheten nämner småskalig kraftvärme som ett särskillt område att ansöka om nya projekt i utlysningen Biokraft. Både pannleverantörer och konsulter tar hänsyn till småskalig kraftvärme vid design och beräkningar på nya pannor. 

Vill du veta mer: kontakta projektledare Daniella Johansson, daniella.johansson@energikontorsydost.se eller på 076 8617 000

 

Bioenergidagen 2019 - den 14 november i Växjö. Läs om dagen och hämta presentationerna.

 

2019-08-28
 

Högsby Energi går före i Kalmar län

Högsby Energi satsar på grön småskalig kraftvärme. De blir först i Kalmar län att installera en s.k. ORC. Under vintern kommer därmed boende i Högsby kommun kunna få el producerad från närliggande biomassa. Denna anläggning är den 13:e som installerats sen vårt demonstrationsprojekt startade och alla som har installerat dessa ORC-anläggningar har varit på studiebesök i Bräkne-Hoby. Här kan du själv boka in dig för ett studiebesök för att få reda på mer om tekniken och se om det passar ditt mindre värmeverk eller sågverk.

 

2019-08-22

Lönsamhet för småskalig kraftvärme på sågverk

Ny studie visar på lönsamhet för småskalig kraftvärme på sågverk vid rätt förutsättningar.

 

Sågverk är en stor producent av värme. Om all värme utnyttjas finns det en potential att producera 0,4 TWh  - 1,6 TWh el årligen med kraftvärme på sågverk i Sverige (total kraftvärmeproduktion i landet ligger på cirka 15 TWh).

 

Den teknik som idag har störst potential att producera el genom kraftvärme på ett sågverk är den s.k. ORC-tekniken (Organisk Rankine Cykel). Dock är tekniken beroende av tillgången till en kallare källa runt 40-50°C, tex. en fjärrvärmeretur. I sydost är det endaste ett fåtal sågverk som levererar fjärrvärme och har tillgång till denna källa. Men med rätt förutsättningar visar studien att återbetalningstiden för småskalig kraftvärme på ett sågverk hamnar under 10 år.  

 

Hela rapporten finns att läsa här.

 

Läs mer om projektet Småskalig kraftvärme inom sågverksindustrin i sydöstra Sverige – förutsättningar och potentialbedömning.

 

2019-07-04

Målet: 900 besökare till demonstrationsanläggningar är uppnått!

Ett av målen i projektet småskalig kraftvärme är att sprida information om småskalig kraftvärme genom att erbjuda studiebesök till anläggningarna. Målet var att komma upp i sammanlagt 900 studiebesökpå de tre anläggningarna. Idag kan vi med glädje berätta att vi har nått målet! Sammanlagt 901 studiebesök har gjorts på de tre anläggningarna till och med juni 2019.  För två år sedan var vi osäkra på om det skulle vara möjligt att uppnå detta mål, men här är vi idag. Att så många vill se anläggningarna tycker vi är ett tecken på att det finns ett intresse för teknikerna och att småskalig kraftvärme idag är ett alternativ som många företag tittar på och har som avsikt att investera i, förutsatt att den ekonomiska kalkylen går ihop för det specifika system som varje enskilt fall är.

 

2019-06-18

Småskalig kraftvärme i Perstorp

Ännu en småskalig kraftvärmeanläggning, en sk. ORC kommer att installeras till vintern. Det är den tredje anläggningen i Skåne sedan demonstrationsanläggningen i Bräkne-Hoby.  Denna gång är det Perstorps Fjärrvärme som uppgraderar sitt värmeverk till ett kraftvärmeverk med en ORC-turbin på 250 kW.

 

Personal från Perstorp Fjärrvärme var några av de första att besöka demonstrationsanläggningen i Bräkne-Hoby i januari 2018. Redan i november 2018 talade VD Charlotta Wendt om planerna att investera i småskalig kraftvärme. 

 

Vi på Energikontor Sydost tycker att det är roligt att ännu ett värmeverk ser fördelarna med småskalig kraftvärme, som ger planerbar elproduktion när elbehovet är som störst. Effektbristen i Skåne är dessutom en verklighet – då elanvändningen är fyra gånger större än produktionen. En småskalig kraftvärmeanläggning kan hjälpa till att öka den lokala elproduktionen. Perstorp Fjärrrvärme ser också det ökade elpriset och nätavgifterna som bidragande orsaker till investering i småskalig kraftvärme.

 

Vi önskar Perstorp Fjärrvärme lycka till med sin kraftvärmeanläggning!

 

Läs gärna hela pressmeddelandet här

 

 

2019-03-19

Sågverk besöker demonstrationsanläggningarna

Ett nätverk för energieffektiva sågverk besökte demonstrationsanläggningarna av småskalig kraftvärme. Under besöket diskuterades möjligheterna för småskalig kraftvärme inom sågverksindustrin. Även bränslemarknaden och konkurrensen om råvara var frågor som diskuterades och som berör både fjärrvärmebolag, småskalig kraftvärme och sågverk.

 

2019-03-18

Alvesta Energi - först i Småland att installera en ORC för småskalig elproduktion från biobränsle

Alvesta Energi blir det femte företaget att installera en ORC kopplat till fjärrvärme i Sverige efter Ronneby Miljöteknik, som är en del av det demonstrationsprojekt kring småskalig kraftvärme som ESS leder. Läs mer


2018


 

2018-11-16

Energiting Sydost 2018

Som en del i programmet för Energiting Sydost 2018, som i år ägde rum i Blomstermåla, presenterade projektledare Daniella Johansson projektet småskalig kraftvärme från biomassa i Sydost. I en fullsatt lokal fick ca. 30 personer lära sig mer om småskalig kraftvärme och dess roll och möjligheter med väderoberoende elproduktion i det regionala energisystemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018-11-13

Svebios Stora Biokraft-och värmekonferens 2018

I samband med Svebios Stora Biokraft- och värmekonferens som i år anordnades i Växjö erbjöd Energikontor Sydost studiebesök till Bräkne-Hoby som en del i projektet Småskalig kraftvärme. 13 personer från värmeverk eller konsultföretag runt om i Sverige följde med på resan från Växjö ner

till Bräkne-Hoby för att se på Ronneby Miljötekniks småskaliga kraftvärmeanläggning.

 


2018-11-07

Biomass to Power 2018

 

Den 7 november pratade projektledare Daniella Johansson om småskalig kraftvärme som en del av Life+ projektet Småskalig kraftvärme från biomassa på den EU konferensen: European Biomass to Power 2018.

 

I år ägde konferensen rum i Stockholm och omkring 100 deltagare fick lära sig mer om de tre demonstrationsanläggningarna som finns inom Life+ projektet (Life13ENV/SE/000113).

 

 

 

 

 

 


2018-10-26

Energikontoret gav småskaligt perspektiv på kraftvärme i Berlin

Den 10-11 oktober anordnades International Biomass Congress and Expo i Berlin. Energikontor Sydost var inbjudna att ge det småskaliga perspektivet på kraftvärme baserat på biomassa. Inför omkring 25 personer berättade projektledare Daniella Johansson om erfarenheterna och möjligheterna för småskalig kraftvärme från bioenergi – en del av resultaten i projektet Småskalig kraftvärme. Under konferensen lyftes både stora och små perspektiv, allt från analyser av Pelletsmarknaden i Europa och världen, biomassaanvändningen och dess drivkrafter, till hur viktig den enskilde rörmokaren är för pelletsutvecklingen och där den småskaliga kraftvärmen kommer in. Läs mer.

 

 

 

 

 

 


2018-10-25

Småskalig kraftvärme och ö-drift i fokus på Kraftvärmeforum

Energiföretagens årliga konferens Kraftvärmeforum ägde rum 4 oktober på Rosensbergs slott i Stockholm. Temat på årets konferens var – Kraftvärmen i Fokus. Som en del i konferensen var Energikontor Sydost och Ronneby Miljöteknik inbjudna att tillsammans med en representant från företaget Againity, prata om småskalig kraftvärme och erfarenheter från det vårt pågende projekt. Erfarenheter och lärdomar från ORC-tekniken samt om hur samverkan mellan olika organisationer är en nyckel till framgång.  På konferensen diskuterades bland annat hur effektbalansen påverkas av mindre kraftvärme och hur kraftvärmen prioriteras politiskt. Läs mer


2018-10-15

Ytterligare ett företag investerar!

Idag har det blivit känt att Väner Energi blir det tredje företaget att installera en ORC kopplat till fjärrvärme i Sverige efter Ronneby Miljöteknik, som är en del av det demonstrationsprojekt kring småskalig kraftvärme som ESS leder. ORCn kommer ge ca. 210 MWh lokalt producerad el från biomassa.

 

"Det är jättekul att se att fler ser fördelarna med småskalig kraftvärme. Vi ser ett ökat intresse kring småskalig kraftvärme runt om i Sverige. När vi och våra partner startade projektet för fyra år sedan var det inte många som trodde på småskalig kraftvärme. Idag ser vi att intresset ökar vilket jag tror beror på flera faktorer, dels stigande elpriser, dels ett större säkerhetstänk. Jag tror dock också att det beror på att de som är intresserade har haft möjligheten att komma och kolla på tekniken i drift och prata med Ronneby Miljöteknik, genom vårt demonstrationsprojekt" säger Daniella Johansson, projektledare för demonstrationsprojektet Småskalig kraftvärme.

 

Läs Väner Energis pressmeddelande


2018-06-25

Småskalig kraftvärme fungerar över förväntan!

Hushållsel till 32 villor eller 163 MWh el.

Så mycket el har Ronneby Miljöteknik producerat bara genom att ansluta en ORC-turbin till den befintliga fjärrvärmepannan i Bräkne-Hoby. När den första säsongen som småskaligt kraftvärmeverk summeras är Ronnebys Miljöteknisk fjärrvärmechef Arne Andersson nöjd. "ORC-turbinen har levererat över förväntningarna", säger Arne Andersson.
 

Två nya ORC-turbiner i Skåne

Som följd av de studiebesök som arrangerats i Ronneby under vinter 2017/2018 har två värmeverk i Skåne investerat i ORC-turbiner som ska vara i drift under sent 2018. Läs mer

 

Examensarbete visar på lönsamhet

Under våren 2018 har två studenter på Linnéuniversitetet undersökt lönsamheten för en ORC-anläggning. Resultaten visar att en ORC-anläggning, där den producerade elen används internt på en fjärrvärmeanläggning, har en återbetalningstid på omkring 8 år. Lönsamheten ökar med antalet driftstimmar och lönsamheten kan öka ytterligare om ORC-anläggningen kan kopplas till pannor som producerar värme hela året, inte endast under fjärrvärmesäsongen. Examensarbetet  kan du läsa här


2018-05-31

ORC-tekniken sprider sig!

Vi ser glädjande resultat av våra studiebesök! Både Örkeljunga Fjärrvärmeverk och Solör Bioenergi (som båda har besökt ORC-anläggningen i Bräkne-Hoby under hösten och våren) har meddelat att de nu investerat i en ORC-anläggning.  

”Vi är glada dels för att kunna göra en ekonomiskt god affär, dels för de miljömässiga vinningarna och inte minst för att få vara med och leda utvecklingen framåt”, säger Stefan Jacobsson, VD på Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB, i en artikel på Againity.se (180528). 

 

Läs mer


Möjligheterna med bioenergi från skogen

8 maj 2018 arrangerade Energikontor Sydost och Ronneby Miljöteknik ett seminarium kring möjligheterna med vår största gröna källa, skogen!

30 personer från energibolag i Blekinge och Småland, politiker från båda blocken, länsstyrelsen, skogsstyrelsen samt företag inom bioenerginäringen samlades för att lyssna och diskutera bioenergins hinder, möjligheter och potential. Deltagarnas förväntningar inför dagen var att öka sin kunskap, få inspiration, dela erfarenheter, lära sig mer om småskalig elproduktion samt samverkan. Deltagarna bjöd på ett aktivt engagemang under dagen och dagen avslutades med en paneldiskussion som input till Blekinges energi och klimatstrategi. Deltagarna fick även ge input till vad de vill se som en aktivitet inom bioenergi framöver. Alla deltagare var överens om är att det viktigaste framöver är samverkan och fler aktiviteter för samverkan, då kan bioenergi bli en större del och ha en större roll i Blekinges energi och klimatstrategi!
 

Daniella Johansson, Energikontor Sydost, inledde dagen med att visa att Blekinges användning av bioenergi är mer än 50%, att elproduktion i länet från bioenergi är en viktig källa samt att nästintill all fjärrvärmeproduktion i Blekinge kommer från bioenergi, från fjärrvärme eller i form av spillvärme från Södra Cell Mörrum. Presentation från Johan Bergh, Linneuniversitet, visade på klimatnyttan med ett aktivt och hållbart skogsbruk. Raziyeh Khodayari från Energiföretagen Sverige visade statistik från Europa och Sverige på hur och var bioenergi används, samt hur EUs lagar påverkar oss på lokal nivå. Martin Hansson, CMIK, visade på den potential vi i Bleking ha att ta ut grot (grenar och toppar) och bli exportörer av grot till andra delar av landet med en lägre potential. Alexander Nyberg berättade hur affärsverket arbetar och vikten av att ta lokalt bränsle till produktionen. Nilla Dahlin berättade bland annat om Södras framtidsplaner att vara het fossilfria även på transporter och Södras planer på fordonsbränsleproduktion. Arne Andersson från Ronneby Miljöteknik och Daniella Johansson från Energikontor Sydost visade erfarenheter från ett gemensamt demonstrationsprojekt om småskalig kraftvärme. Samuel Karlström avslutade med att berätta om Blekinges klimat och energistrategi och om det arbete som pågår med att uppdatera strategin.  Slutligen fick deltagarna göra studiebesök på Ronneby Miljötekniks ORC-anläggning och våtångsturbin.                                                                              


Tillsammans sprider vi ny kunskap

Den 25 april 2018 var Arne Andersson på Ronneby Miljöteknik och Daniella Johansson på Energikontor Sydost inbjudna till Energiföretagen Sverige för att prata kring titeln: ”Är mikroproduktion gångbart för kraftvärmen?”. I ett fullsatt rum med 50 personer visades de första resultaten från första säsongen av småskalig elproduktion i BräkneHoby. Och svaret på frågan blev: Ja!, men mer lönsamt under vissa förutsättningar!

 

 

 

 

 


2017


Information om tekniker för småskalig kraftvärme på Svebios konferens

2017-11-16
14- 15 nov medverkade projektledare Daniella Johansson på Svebio Stora biokraft-och värmekonferens i Sandviken. Konferensen inleddes med ett studiebesök på ett av Sveriges största biokraftvärmeverk på BillerudKorsnäs,  samägt av BillerudKorsnäs och Gävle Energi. Under konferensen diskuterades sedan bland annat det nyaste från klimatförhandlingarna i EU rörande fast biomassa, pelletsmarknaden i Sverige, rapport från klimatsamtalet i Bonn, vilka bioenergiprojekt som beviljats i Klimatklivet, samt vilka kriterier och villkor som gäller. 
Under konferensens andra dag 15 nov modererade Daniella Johansson ett spår om småskalig kraftvärme.  Ny studie kring potentialen för småskalig kraftvärme och olika leverantörer med nya tekniker presenterades. 

 

 

 

 

 

 


Sveriges första ORC på fjärrvärmeanläggning invigd

Den 31 maj 2017 invigdes den ORC-anläggning (organisk Rankinecykel) som installerats på den befintliga biobränslepannan på fjärrvärmecentralen i Bräkne-Hoby. Detta gör att Ronneby Miljöteknik nu inte bara producerar förnybar värme till husen i Bräkne-Hoby, utan också skickar ut lokalproducerad grön el på elnätet. Läs mer


ORCn igång i Bräkne-Hoby

2017-04-10

Nu är ORC:n på plats och har körts igång i Bräkne-Hoby. I fredags genomfördes det första studiebesöket – hör gärna av dig till Karoline Alvånger om du också är nyfiken att komma och titta på denna smarta lösning för samtidig produktion av både el och värme! Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ORC på väg till Bräkne-Hoby

2017-02-10

Nu är allt förberett för installationen av den organiska Rankinecykeln (ORC) på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. Läs mer här.


2016


Våtångsturbinen inlyft på Sörbyverket

2016-10-24

 

Under förra veckan lyftes turbinen in i Sörbyverket. Nu ska den kopplas in mot anläggningen och kommer därefter att köras igång och leverera ut på elnätet. Invigningen av den nya våtturbinen är planerad till januari nästa år.

 

ORC-anläggningen på gång i Bräkne-Hoby

2016-09-14

Den 12 september undertecknades ett leveransavtal mellan Ronneby Miljöteknik Energi AB och Againity AB gällande leverans av en ORC-anläggning till Bräkne-Hoby i Blekinge. Läs mer här

Foto: Anders Adolfsson, Energikontor Sydost.


WST levereras i oktober

2016-08-26 

Sörbyverket snart redo för elproduktion. De mesta av förberedelserna är klara, elkablarna är redo för elleverans. I början av Oktober levereras den unika turbinen till Sörbyverket och kort därefter hoppas Ronneby Miljöteknik att Sörbyverket är redo för elleverans. 


Lägesrapport inför hösten

2016-07-05

Våtturbinen (WST) kommer till Ronneby i sep/okt. Upphandlingen av ORC pågår. 

Annons om demonstration av anläggningarna kommer skickas ut under Kalmarsundsveckan i slutet av aug/början av september. Projektet kommer presenteras på Kraftvärmeforum i Stockholm i oktober. Projektet kommer även att presenteras på förgasningskonferens i Malmö den 20 oktober.

 

Energikontor Sydost önskar en trevlig sommar!


EMÅMEJERIET FICK HULTSFREDS KOMMUNS MILJÖPRIS 2015

2016-06-29 

Tillsammans med en privatperson fick Emåmejeriet dela på miljöpriset för 2015.

Emåmejeriet får priset för att man satsar på micro-förgasare och därmed ersätter den fossila oljeeldningen som förser mejeriet med el och värme.

Vi gratulerar Emåmejeriet till priset! 

Läs mer här


Satsning på ORC i BräkneHoby

2016-06-29

Läs mer om den nya tekniken här


Se föredraget om Smallscale CHP Life+ från seminariet på LNU 30 maj

2016-06-07

Läs mer här


Presentation av Smallscale CHP Life+ på bioenergi-seminarium

2016-05-30

Läs mer om seminariet här


Energy Cities

2016-04-29

Småskalig kraftvärme uppmärksammat i Energy Cities blogg. Läs här.


Utställning på Ronneby Energi-och teknikmässa

2016-04-27 

Läs mer om mässan här. 


Small Scale CHP på Nordic Baltic Bioenergy conferens

2016-04-22

Läs mer om konferensen i Vilnius här


Småskalig kraftvärme på Panndagarna

2016-04-14

Läs mer här.


2015


Invigning Emåmejeriet

2015-10-28

Läs mer om invigningen och se bilder >>

 

Quizzfrågor med rätt svar >>