För nya medlemmar

På stämman 2022-04-29 togs det historiska beslutet att öppna upp medlemskap för kommuner och regionen i Skåne.  På den här sidan samlar vi viktigt information om medlemsskap i föreningen Energikontor Sydost och annat som kan vara bra att veta, inför ansökan om medlemsskap. 
 

Varmt välkomna!

 

          

 

Ett medlemskap i föreningen ger er fortsatt tillgång till stöd till energi- och klimatrådgivningen. Det ger er också möjlighet att tillsammans med oss och övriga medlemmar utveckla och ingå i gemensamma satsningar för att öka medvetenhet och kunskap kring energi- och klimatomställningen.


Våra målgrupper är tjänstepersoner och politiker i er egen verksamhet samt företag, näringsliv, organisation er och via energi- och klimatrådgivarna även era medborgare. Via medlemskapet får ni alltså fortsatt möjlighet att få nytta av energikontorets kompetens. Medlemskapet är också en förutsättning  för att kunna ta del av av vår förmåga att, via lyckad projektutveckling, växla upp lokala och regionala medel så fler kompetenser kan förstärka arbetet och flera åtgärder och insatser kan genomföras.

 

Tidsplan - var är du i processen? Klicka för processen i detalj

 

 

Skicka in er digitala ansökan

Klicka här för skicka in ansökan via digitalt  formulär.

   

 

Föreningen ställer inga krav på vem som ansöker eller skriver på avtalet. Det är er delegationsordning avgör. Ansökan ska dock styrkas av ett beslutsprotokoll.

 

Vi önskar att få in era ansökningar och signerade avtal innan 17 juni, eftersom vi planerar att göra en uppsamling för att bedöma ansökningsläget under midsommarveckan, och det skulle underlätta mycket för oss.

 

Har du frågor?

I vår FAQ hittar du svar på vanligt förkommande frågor.

 

Hittar du inte svar på din fråga här så skicka den per e-post till nymedlem@energikontorsydost.se  där flera medarbetare hjälps åt att svara på alla typer av frågor.

 

Kontaktpersoner

Energikontor Sydost

Oliver Rosengran (m)

Styrelsen ordförande Föreningen Energikontor Sydost
oliver.rosengren@vaxjo.se

 

Christel Liljegren

Vd Energikontor Sydost AB
christel.liljegren@energikontorsydost.se

Skånes kommuner, Energikontoret Skåne

Patric Åberg (m)

Styrelseordförande Förbundet Skånes kommuner
patric.aberg@ostragoinge.se

 

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör
nina.martensson@skaneskommuner.se

 

Gustav Wiklund

Strateg
gustaf.wiklund@skaneskommuner.se

 

Mer om medlemsskap i föreningen Energikontor Sydost

I föreningens stadgar kan man utläsa: Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, kommunalförbund, kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse av föreningens ändamål och verksamhet.

 

Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se § 19.


Via medlemskapet kan föreningens medlemmar, via bolaget, få stöd inom områdena strategisk energi-, transport-och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till förnybarenergi. Därutöver kan stöd erhållas via samt samt tillhandahållande av information och kontakter avseende svenska och europeiska stödprogram inom de aktuella områdena. 

 

Finansiering

Medlemmarna betalar en medlemsavgift till föreningen (för finansiering av styrelsearvode, ekonomifunktion, medel för ev utredningar, utbildningar, årsmöten, öv möten mm)
a. Beslutas på föreningsstämman – 2022 sätts avgift för 2023
b. 5000kr per medlem (from 2022)
c. 2500kr per medlem (from 2023)

Energikontor Sydost - vår historia

4 oktober 1999 invigdes Energikontor Sydost

1999 gick startskottet för Energikontor Sydost genom ett initiativ från Södra Smålands Kommuner och Landsting tillsammans med Regionförbundet Kalmar Län. Kommunförbundet Kronoberg stod som huvudman. Det fanns två skäl till initiativet:
✓ dels för att återhämta en del av medel som Sverige bidrar med till EU,
✓ dels för att vara en regional energiaktör som stöttar och driver på utvecklingen mot en större andel förnybar energi och en effektiv energianvändning.


Att den offentliga sektorn gått ihop om en gemensam resurs runt energifrågor, gör att fler saker händer på olika nivåer. Med den samlade expertisen kan vi stötta och vägleda sydostregionen, höja kompetensen och genomföra åtgärder som kommuner/regioner inte har tillräckliga resurser att göra på egen hand. Huvudkontoret hamnade i Växjö och ett regionalt kontor öppnade i Oskarshamn. 2006 blev Energikontor Sydost ett eget bolag med 22 anställda och Blekinge län anslöt. Så småningom öppnades kontor även i Kalmar och Karlskrona.


Sedan 2007 är medlems- och ägarförhållandena på nedanstående sätt. Från 2020 är det samma styrelse i förening och bolag.

 

Läs mer Om oss