För medlemmar

På stämman 2022-04-29 togs det historiska beslutet att öppna upp medlemskap för kommuner och regionen i Skåne.  På den här sidan samlar vi viktigt information om medlemsskap i föreningen Energikontor Sydost och annat som kan vara bra att veta, inför ansökan om medlemsskap. 
 

Varmt välkomna!

 

          

Ett medlemskap i föreningen ger er också möjlighet att tillsammans med oss och övriga medlemmar utveckla och ingå i gemensamma satsningar för att öka medvetenhet och kunskap kring energi- och klimatomställningen. Läs mer om vår uppdrag. 


Våra målgrupper är tjänstepersoner och politiker i er egen verksamhet samt företag, näringsliv, organisation er och via energi- och klimatrådgivarna även era medborgare. Via medlemskapet får ni alltså fortsatt möjlighet att få nytta av energikontorets kompetens. Medlemskapet är också en förutsättning  för att kunna ta del av av vår förmåga att, via lyckad projektutveckling, växla upp lokala och regionala medel så fler kompetenser kan förstärka arbetet och flera åtgärder och insatser kan genomföras.

 

Tidsplan - var är du i processen? Klicka för processen i detalj

Påväg mot en gemensam framtid

 • Våren 2021 inkommer en förfrågan från Skånes kommuner om Energikontor Sydost kan se på möjligheterna att överta huvudmannaskaper för Energikontoret Skåne
 • Dialog inleds och under hösten genomförs flera utredningar 
 • 2022 i februari tillsätts en politisk arbetsgrupp som utreder intresse och skapar underlag inför föreningsstämma 2022. 
  • ny finansieringsmodell utreds
  • avsiktsförklaringar insamlas
 • På föreningsstämma 2022 beslutas sedan att föreningen ska
  • öppna upp möjlighet till medlemskap för Region Skåne och de 33 Skånska kommunerna
  • anta en ny finansieringsmodell - ersättning för kommun och region
  • att uppdra åt bolaget att starta upp process för att ta över huvudmannaskap av Energikontoret Skåne
 • under våren och försommaren 2022 informeras samtiga potentiella medlemmar om Energikontor Sydost, upplägget av ett gemensamt energikontor samt förutsättningar för medlemsskap
 • 2022-09-30 - på föreningsstyrelsemötet godkändes 27 nya ansökningar om medlemsskap  som träder ikraft 1/1-2023.
 • 2022-10-14 - på Skånes Kommuners styrelsemöte 14 oktober togs beslutet om att lämna över huvudmannaskapet av Energikontoret Skåne till föreningen Energikontor Sydost. 
  • Från och med 1 januari 2023 blir våra två energikontor ett gemensamt bolag
  • Föreslaget namn Energikontor Syd
  • Föreningens medlemmar: totalt 52 kommuner och tre regioner i Blekinge, Kronoberg, Kalmar län och Skåne län, blir tillsammans ägare till bolaget.
   • Följande kommuner i Skåne län har ansökt och godkänts som nya medlemmar i föreningen Energikontor Sydost:

    Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Östra Göinge.

    Ytterligare två kommuner har beslutat att ansöka. 

 

 

 

Skicka in er digitala ansökan

Klicka här för skicka in ansökan via digitalt  formulär.

   

 

Föreningen ställer inga krav på vem som ansöker eller skriver på avtalet. Det är er delegationsordning avgör. Ansökan ska dock styrkas av ett beslutsprotokoll.

 

Har du frågor?

I vår FAQ hittar du svar på vanligt förkommande frågor.

 

Hittar du inte svar på din fråga här så skicka den per e-post till nymedlem@energikontorsydost.se  där flera medarbetare hjälps åt att svara på alla typer av frågor.

 

Kontaktpersoner

Energikontor Sydost

Oliver Rosengran (m)

Styrelsen ordförande Föreningen Energikontor Syd
oliver.rosengren@vaxjo.se

 

Christel Liljegren

Vd Energikontor Syd AB
christel.liljegren@energikontorsyd.se

 

Gustav Wiklund

Tf verksamhetsledare, Strateg
gustaf.wiklund@energikontorsyd.se

Skånes kommuner

Patric Åberg (m)

Styrelseordförande Förbundet Skånes kommuner
patric.aberg@ostragoinge.se

 

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör
nina.martensson@skaneskommuner.se

 

 

Mer om medlemsskap i föreningen Energikontor Sydost

I föreningens stadgar kan man utläsa: Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda kommuner, kommunalförbund, kommunförbund, regioner och andra offentliga organisationer med intresse av föreningens ändamål och verksamhet.

 

Ansökan om medlemskap görs hos föreningens styrelse som beslutar om medlemskap. Beslut om medlemskap skall omgående meddelas sökanden och föreningens medlemmar. Se § 19.


Via medlemskapet kan föreningens medlemmar, via bolaget, få stöd inom områdena strategisk energi-, transport-och miljöplanering samt energieffektivisering och omställning till förnybarenergi. Därutöver kan stöd erhållas via samt samt tillhandahållande av information och kontakter avseende svenska och europeiska stödprogram inom de aktuella områdena. 

 

Finansiering

Medlemmarna betalar en medlemsavgift till föreningen (för finansiering av styrelsearvode, ekonomifunktion, medel för ev utredningar, utbildningar, årsmöten, öv möten mm)
Beslutas om avgifter fastställs åreligen på föreningsstämman.

 

Medlems- och serviceavgift 2023. 

Beslutet på Föreningsstämman 2022 lyder:
Om samtliga Skånes kommuner och Region Skåne blir medlemmar blir avgiften 2500 kr, men om ej alla blir medlemmar ska medlemsavgiften vara oförändrad.

 • Om alla blir medlemmar 
  • en medlemsavgift på 2500 kr och sedan
  • en serviceavgift på 1 kr per kommuninvånare  minus medlemsavgiften.
  • Totalt: antal invånarekr - 2500 kr
 • Om inte alla blir medlemmar (medlemsavgiften vara oförändradfrån 2022)
  • en medlemsavgift på 5000kr och sedan
  • en serviceavgift på 1 kr per kommuninvånare  plus medlemsavgiften.
  • Totalt: antal invnare +  5000kr

 

Energikontor Sydost - vår historia

4 oktober 1999 invigdes Energikontor Sydost

1999 gick startskottet för Energikontor Sydost genom ett initiativ från Södra Smålands Kommuner och Landsting tillsammans med Regionförbundet Kalmar Län. Kommunförbundet Kronoberg stod som huvudman. Det fanns två skäl till initiativet:
✓ dels för att återhämta en del av medel som Sverige bidrar med till EU,
✓ dels för att vara en regional energiaktör som stöttar och driver på utvecklingen mot en större andel förnybar energi och en effektiv energianvändning.


Att den offentliga sektorn gått ihop om en gemensam resurs runt energifrågor, gör att fler saker händer på olika nivåer. Med den samlade expertisen kan vi stötta och vägleda sydostregionen, höja kompetensen och genomföra åtgärder som kommuner/regioner inte har tillräckliga resurser att göra på egen hand. Huvudkontoret hamnade i Växjö och ett regionalt kontor öppnade i Oskarshamn. 2006 blev Energikontor Sydost ett eget bolag med 22 anställda och Blekinge län anslöt. Så småningom öppnades kontor även i Kalmar och Karlskrona.


Sedan 2007 är medlems- och ägarförhållandena på nedanstående sätt. Från 2020 är det samma styrelse i förening och bolag.

 

Januari 2023 gick vi ihop med Energikontoret Skåne och blev Energikontor Syd

 

Läs mer Om oss