Buy Smart+

Grön upphandling för smarta inköp

Syfte

Projektet Buy Smart+ arbetade med verktyg för grön upphandling och upphandling av energieffektiva produkter. Arbetet riktade sig till både privata och offentliga institutioner och erbjöd hjälp i form av riktlinjer för upphandling och beräkningshjälpmedel.

Projektperiod

januari 2012 till december 2014

Projektets hemsida

http://www.buy-smart.info/index.php/cat/17/title/Hem

 

Buy Smart+ främjade, genomförde och vidareutvecklade instrument för grön upphandling (upphandling av energieffektiva produkter) i privata och offentliga organisationer genom att

  • öka medvetenheten om miljöanpassad upphandling bland privata och offentliga inköpare
  • samarbeta med e-handelsplattformar för att integrera grön upphandling i deras koncept
  • tillhandahålla utbildning och stöd för genomförandet av pilotprojekt med grön upphandling
  • utarbeta rekommendationer för grön upphandling.
  • informera om energi- och miljömärkning och användningen av dem i upphandlingsprocessen.

 

Aktuella produktgrupper var kontorsutrustning/IT, hushållsapparater, byggkomponenter, fordon, belysning och grön el.


Utbildning i grön upphandling

Utbildningsmaterialet på webben tog upp grön upphandling allmänt samt för produktgrupperna fordon, hushållsapparater, belysning, kontorsutrustning/IT och byggkomponenter. Till varje avsnitt höder ett test.


Goda exempel på grön offentlig upphandling

 

 

Utbildningspaket i grön upphandling 

Grön upphandling i Europa. Allmänt

Grön upphandling i Europa. Introduktion

Grön upphandling Belysning

Grön upphandling Byggkomponenter

Grön upphandling Fordon

Grön upphandling Grön el

Grön upphandling Hushållsapparater

Grön upphandling Kontorsutrustning/IT

Beräkningsverktyg
Livscykelkostnad för lampor

Livscykelkostnad för gatubelysning

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Buy Smart består av åtta partner i sju EU-medlemsstater:

Sverige, Tyskland, Österrike, Lettland, Tjeckien, Slovenien och Italien.   

Med finansiering från

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsydost.se