PRIMES

Grön upphandling - effektivt styrmedel

Syfte

Grön upphandling är en del i policyn för alla offentliga organisationer. Vi stödjer bland annat genom att förmedla konkreta goda exempel inom upphandling av energieffektivisering och minskad miljöpåverkan, genom utbildningar och nätverksmöten.

Projektperiod

november 2013 till oktober 2016

Projektets hemsida

http://www.primes-eu.net/

Att verka för hållbara upphandlingar är viktigt för alla offentliga organisationer. Genom EU-projektet PRIMES har Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg möjlighet att stötta företag och offentliga organisationer att göra bättre upphandlingar där det finns möjlighet att hitta energieffektivare lösningar. Vi gör det bland annat genom att förmedla konkreta goda exempel av t.ex. energieffektiva upphandlingar och/eller upphandlingar som ger upphov till minskad miljöpåverkan, samt att genomföra utbildningar och nätverksmöten.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Från Sverige deltar Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg i projektet.

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsyd.se

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsyd.se

Bakgrund

Att ställa krav är ett miljöpolitiskt styrmedel vid sidan av lagstiftning och skatter för att uppnå Sveriges miljömål. Kommuner och landsting kan själva styra över detta frivilliga styrmedel och samtidigt spara pengar, exempelvis genom energieffektivisering och minskad resursanvändning.

Genom att exempelvis ställa krav på energieffektivitet vid upphandling kan företräde ges till produkter som inte bara uppfyller givna funktioner utan även är billigare i drift och därmed billigare ur ett totalkostnadsperspektiv.

Lägsta anbud behöver inte nödvändigtvis betyda att man accepterar det billigaste erbjudandet. Det innebär den lösning som är mest kostnadseffektiv utifrån de kriterier du ställt upp, till exempel energi- eller miljökrav. Som utvärderingskriterium kan man till exempel skriva lägsta livscykelkostnad inte lägsta pris.

Länkar

Ladda ner broschyr Hållbar upphandling ger effekt

 

Läs PRIMES nyhetsbrev

2016-10-31 Newsletter #6, 2016 Case studies, Latvian movie, training material

2016-07-01 Newsletter #5, 2016 Case studies, dissemination event in Brussels,

2016-04-25 Newsletter #4, 2016 Handbook, case studies and movie

2016-03-17 Newsletter #3, 2016: Case studies and training materials

2015-06-15 Newsletter #2, 2015: Practice examples//Training of politicians//GPP in Strategic Energy Planning 

2014-12-17 Newsletter #1, 2014: Welcome//Training materials//GPP in Croatiaw

sletter #1, 2014: Welcome//Training materials//GPP in Croatia