Cirkulär ekonomi - peer review i Älmhult

Publicerad: 2017-10-06

Under tre dagar i slutet av september hade Energikontor Sydost besök av partners från Budapest och Birmingham. Temat var cirkulär ekonomi i Kronoberg och syftet var att dela erfarenheter från de olika länderna. Ett antal studiebesök var inlagda: Kosta Glasbruk, Väckelsångs närvärmeverk, Nationalpark Åsnen, Elmeverken och IKEA Museum.

   

I Sverige använder vi vår skogsråvara till hus, möbler, energi och mycket annat. Energikontorets Jimmy Johansson berättade om Sveriges virkesförråd som fortsätter att öka och hjälper till att binda koldioxid. Vidare berättade Ulf Johsson om hur viktigt det är att det finns tydliga styrmedel för att en omställning ska ske. Vidare fick vi lyssna till Maria Unell som berättade om att det planeras fiskodling i Kronoberg, ett exempel där spillvärme kan komma till användning för att få en effektivare produktion. 

 

Läs mer om projektet TRIS

För mer information, kontakta

 

Pierre Ståhl
Projektledare 

070-688 75 20
pierre.stahl@energikontorsydost.se

 

Sarah Nilsson

Projektledare

0703-21 22 77

sarah.nilsson@energikontorsydost.se