SUMO – system för utvärdering av mobilitetsprojekt

 

SUMO står för system för utvärdering av mobilitetsprojekt och är en verktygslåda för att bedriva arbetet. SUMO går ut på att mäta effekter på olika efterföljande nivåer genom att specificera mål, indikatorer och resultat på dessa.

SUMO kan även användas vid planeringen av projektet. Genom att starta utvärderingen redan i början av projektet uppnår man ett mycket bättre resultat. SUMO är nämligen ett utmärkt verktyg när det gäller att definiera mål och målgrupper samt att hålla isär de externa effekters påverkan från vad som åstadkommits i projektet.

SUMO gör det möjligt att planera, genomföra och följa upp mobilitetsprojekt på ett effektivt sätt. Med metoden kan man mäta den här typen av beteendepåverkande projekt som tidigare betraktas som svåra eller omöjliga att följa upp. På sikt ger denna typ av utvärderingar underlag för mer samlade erfarenheter mellan olika typer av beteendepåverkande åtgärder och deras effekter.

Partnerskapet i MOVE översatte SUMO till engelska och spred den till 40 partners i Europa som alla utvärderade sina projekt med hjälp av metoden. Nyligen bestämde regeringen i Holland att göra utvärderingen enligt den svenska SUMO är obligatorisk för alla mobilitetsprojekt som genomförs i landet vilket naturligtvis är oerhört intressant eftersom det ger ökad information om vilka mobilitetsåtgärder som ger bästa resultat och värde för investeringen.

 

                                          Tillbaka till Mobilitetskontoren