Stärk ditt företag genom effektivare energianvändning - vi hjälper dig med energiråd och coachning

 

                 

Kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag

Du som driver ett litet eller medelstort företag* i Kronobergs eller Kalmar län kan få stöd av oss på Energikontor Sydost för att påbörja och/eller vidareutveckla ditt energiarbete att använda energi effektivt, anpassa behovet av- och öka andelen förnybar energi. 

 

Vi erbjuder kostnadsfritt energiråd och coachning i hur ditt företag kan utvecklas, så att du ökar dina möjligheter att minska både kostnader och klimatpåverkan, samt öka din konkurrenskaft.  Vi riktar detta stöd till alla branscher, fram till och med sista augusti 2023. 

 

*Företag med 2 - 249 anställda

 

 

Så här kan vi hjälpa dig:

1. Energiråd - ett första steg

Vi gör ett platsbesök hos er -  Vi startar med att gå igenom företagets energianvändning för att få svar på hur mycket energi som används i verksamheten.

 

Därefter tar vi fram en enklare analys som innehåller exempel på åtgärder för energi-effektivisering, vilket i sin tur kan bidra till sänkta energikostnader och minskad klimatpåverkan.

 

2. Fortsatt coachning i energiarbetet

Efter ett energiråd kan Energikontor Sydost fortsätta vara ett stöd vid genomförande av de energieffektiviserande åtgärder som energirådet visade på. Här ingår också att titta på möjliga ekonomiska stöd som kan sökas för, tex en investering. 

 

Andra delar/områden som kan ingå vid coachning/energiråd:

 • implementering av systematiskt energiarbete
 • effektiva och hållbara resor och transporter
 • användning av fossilfri el, värme/kyla
 • cirkulär affärsutveckling kopplat till energi, tex industriell symbios, där eget överskott eller restprodukt får värde hos en själv eller annan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3. Informationsaktiviteter
Som företagare har du också möjlighet att delta i de aktiviteter kring grön omställning och finansieringsmöjligheter som vi arrangerar, tex nätverksträffar, webbinarier, seminarier och utbildningar.

 

4. Nyhetsbrev

Ta del av vårt nyhetsbrev Företagsspecial, där vi marknadsför specifika erbjudanden och aktiviteter riktade till dig som är företagare i sydost.

 

Börja med att kontakta oss:

Kerstin Eriksson
Koordinator

Tel. 070-620 83 07
Maila Kerstin

Roger Gunnarsson

Energirådsansvarig för Kalmar län

Tel. 070-620 83 05
roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

Johan Milton

Energirådsansvarig för Kronobergs län

Tel. 0708-10 58 00
johan.milton@energikontorsydost.se

 

 

Energieffektivisering -  en viktig del i den gröna omställningen!

 

Goda exempel i vår Kunskapsbank

I vår kunskapsbank kan du se goda exempel från företag som Energikontor Sydost har stöttat i sitt energiarbete. Här finns också tips, fakta och andra bra kunskaper inom energieffektivisering. 

Ekonomiska företagsstöd i Kronoberg och Kalmar län

I vår satsning riktad till små och medelstora företag, ingår att informera om aktuella ekonomiska stöd som går att
söka för åtgärder och investeringar för utveckling av verksamhetens energi- och omställningsarbete. 

 

Stöd hos Almi i Kronoberg och hos Region Kalmar län

Läs mer om vilka stöd du som företagare kan söka på almi.se och på  regionkalmar.se 

 

Vad innebär grön omställning?

Från EU-nivå ner till lokal nivå uppmanas företag att stärka sin konkurrenskraft genom att investera i en grön omställning. Begreppet "grön omställning" utgår från EU:s nya tillväxtstrategi gröna given som ska leda Europa till ett klimatneutralt, rättvist och

välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.


Utgångspunkterna i EUs ”gröna given” är följande:

 • Skärpning av EU:s klimatmål för 2030 och 2050
 • Ren och trygg energiförsörjning till rimligt pris
 • Cirkulär ekonomi
 • Bygga och renovera på ett energi- och resurseffektivt sätt
 • En giftfri miljö
 • Bevarande och återställande av ekosystem och biologisk mångfald
 • Ett hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem
 • Snabbare omställning till en hållbar och smart mobilitet

 


I Sverige

För Sveriges del är grön omställning en utgångspunkt för återhämtningen efter coronapandemin. Stöd till näringslivets klimatomställningsarbete, hållbara transporter och biologisk mångfald ska bidra till att vi tar oss ur krisen. Investeringar i klimatneutrala och giftfria cirkulära lösningar i hela landet ska minska koldioxidutsläppen, lägga grunden för nya jobb och stärka vår konkurrenskraft.

 

I vår region

I Kronoberg och Kalmar län kommer vi på Energikontor Sydost att vara en drivande part i den gröna omställningen. Genom att stötta små och medelstora företag i deras energiarbete kan vi bidra till att stärka näringslivets återhämtningsförmåga och attraktivitet och bidra till ett hållbart energisystem i sydost.

Satsningen på små-och medelstora företag finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer